Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 11:14

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Πάτρα Βασίλειο

Γιάτσιο Ιωάννη

Γιαννάκη Βασίλειο

Αποστολίδη Κωνσταντίνο

Νίκου Αντώνιο

Σημανδράκο Ευάγγελο

Δούφλια Αγλαΐα

Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 7/6/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

Έγκριση από τεχνικής άποψης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος Ν. Γρεβενών (Τμήμα Β΄)» αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για την διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού και έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε. Κοζάνης

Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Π.Ε. Κοζάνης

Πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών της Π.Ε. Καστοριάς στο Ι.Κ.Α.

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης

Έγκριση δικαστικής δαπάνης προσωπικού stage Π.Ε. Γρεβενών

Έγκριση συμβιβασμού επί αγωγής κατά της πρώην Ν.Α. Γρεβενών

Ορισμός δικηγόρου για δικαστική υπόθεση την πρώην Ν.Α. Γρεβενών
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 11:19