Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 16:13

40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 10/10/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειωδότη του έργου ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ5410002 «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου».
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Ανακατασκευή - αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών». προϋπολογισμού 425.430,89 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
 5. Έγκριση 2ου  Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε.Φλώρινας.
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε.Φλώρινας.
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου Γηροκομείου Φλώρινας».
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα».
 9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών  και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς.
 10. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης |της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση τον έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11»Π.Ε.Καστοριάς.
 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης του έργου (υπηρεσία) «Εδαφολογικές Μελέτες ΠΕ Γρεβενών, έτους2017».
 13. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 163971/10327/19-9- 2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Διοικητηρίου της Πτολεμαΐδας (περιοχή Αγροκήπιο) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 14. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
 20. Έγκριση ανάθεσης εργασιών Συντήρησης Κλιματιστικών Μηχανημάτων της Δ/νσης Οικονομικού (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 21. Έγκριση της διάθεσης της δαπάνης που αφορά το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
 22. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανήματος (Προωθητήρα KOMATSU DBS Α12) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κοζάνης.
 23. Έγκριση Δαπάνης  για την αγορά χρώματος για τις εργασίες βαφής σε μηχανήματα- οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 24. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου.
 25. Έγκριση δαπάνης ποσού που αφορά σεμινάριο για πιστοποίηση Προϊσταμένων και για κωδικό περιοδικών ελέγχων και ειδικών ελέγχων με συμμετοχή του υπαλλήλου Καλλιανίδη Γεωργίου από ΚΑΠ λειτουργικά ΠΕ Κοζάνης έτους 2017.
 26. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 28ης  Οκτωβρίου στην πόλη της Καστοριάς.
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για κάλυψη catering στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο εορτασμού της 28ης  Οκτωβρίου 2017.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 35. Έγκριση απαλλαγής εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από τον ανάδοχο Ευστράτιο Ασμακίδη κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις  εκδηλώσεις α) της 24 Οκτωβρίου 2017  εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και β) της 28 Οκτωβρίου 2017 τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου.
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας       κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης  του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας  Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την ένταξη του εθίμου «Τρανός χορός» Βλάστης στον Εθνικό κατάλογο της αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού
 42. Έγκριση δαπανών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπαταριών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής των οχημάτων ΚΗΗ5416 και ΚΗΗ 5419 της Δνσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης επισκευής του μηχανήματος έργου ΜΕ 127876 IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της ΙΙ.Δ.Μ.
 46. Έγκριση η μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΗ 5407 και ΚΗΗ 5419 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 47. Έγκριση η μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δυναμοκυψελών φρενομέτρου γραμμής ελαφρών οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης.
 48. Έγκριση η μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) καρφωτικών μηχανημάτων ατσαλόκαρφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 51. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου που εκτελείται από τον Ιωαννίδη Σταύρο που κατακυρώθηκε με την αριθ. 2044/2017 απόφαση της Ο.Ε.
 52. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων Παλιάρη Μαρίας, Λαζαρίδου Αντιγόνης και ακύρωση δρομολογίου Τυρσελή Στέφανου για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 53. Έγκριση 2η παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι- Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού Όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση 2η παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οριοθέτηση - Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)» Π.Ε.Καστοριάς.
 55. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες Βελτίωσης Εγκαταστάσεων του Επισκοπείου της Ιεράς  Μητροπόλεως Καστοριάς».
 56. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 57. Έγκριση δαπανών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 58. Έγκριση δαπανών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 59. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δήμο Βοΐου, των εορταστικών εκδηλώσεων για 105η επέτειο από τη μάχη της Σιάτιστας το 1912, στις 4 Νοεμβρίου 2017.
 61. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Μακεδονίας - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού - Σιάτιστας, στις εκδηλώσεις: «Περιβαλλοντικές Διαδρομές στη γενέτειρα του Γιώργη (Αλέξη) Ζορμπά - Νίκος Καζαντζάκης», στο Βελβεντό και στο χωριό Καταφύγι Πιερίων, στις 3,4 και 5 Νοεμβρίου 2017.
 62. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 4.200,00 € ως 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 041) μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
 63. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Μετεγκαταστάσεων-Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ΔΕΗ κ. Καρυπίδου Μαρία.
 64. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ, ΡΟΔΙΤΗ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
 65. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή(ηλεκτρονική) διαδικασία του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ».
 66. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 67. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΡΟΣ ΣΠΑΡΤΟ».
 68. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αντικατάσταση υγρομόνωσης Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».
 69. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών - Κατακύρωσης και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης με βάση τη νέα νομική μορφή του προσωρινού αναδόχου, για το έργο «Ανακαίνιση-Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαίδας».
 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πνευματικού Συλλόγου Κάτω Καλλίνικης <ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ> στις 25 Οκτωβρίου 2017 ενόψει της εορτής του Αγίου Δημητρίου.
 71. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για κάλυψη catering στην τοπική κοινότητα Μελά, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Μακεδονικού Αγώνα.
 72. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.
 73. Έγκριση δαπάνης.
 74. Έγκριση εισήγησης.
 75. Έγκριση εισήγησης.
 76. Έγκριση εισήγησης.
 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την διημερίδα, που διοργανώνει ο σύλλογος  Πολιτιστικού Συλλόγου Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος» με θέμα:  «Η Ελίμεια της Άνω Μακεδονίας, Ελιμειώτες Στρατηγοί στη Βακτρία»,  στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017.
 78. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την 3η Πανελλήνια ανάβαση Καστανιάς, που διοργανώνει ο σύλλογος μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης              στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017.
 79. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την αποξήλωση – συντήρηση και εγκατάσταση μονάδων κλιματιστικών μηχανημάτων.
 80. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια στοριών – ρόλερ.
 81. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πινακίδων γραφείων.
 82. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια κεραιών τηλεοράσεων.

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 16:17