Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017 10:28

44η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 31/10/2017 και ώρα  11:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Στοχοθεσία προυπ/σμού 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
 3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΤΣΟΒΟ» Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: "Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016".
 7. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου : "Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου: « Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση Πρακτικού υπέρ της παράτασης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έτους 2017 (1-1-17 έως 31-10-2017) μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που προβλέπεται από τις Συμβάσεις.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 14. Έγκριση εισήγησης για ορισμό υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος και έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 16. Έγκριση ή μη της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλικών ιστών.
 17. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.
 18. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.
 19. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 157318/9861/7-9-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 20. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 21. Έγκριση πρακτικού No 20 Ανοίγματος Δικαιολογητικών κατακύρωσης Διαγωνισμού 2/2017 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2017-18.
 22. Έγκριση της τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 23. Έγκριση της διακοπής, τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
 25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 38 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης 97 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (διαμονή) Κύπριων καθηγητών στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (γεύμα) στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (ups) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και των Ημιώροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας.
 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ.Α.Ο.Κ της Π. Ε. Φλώρινας.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.
 1. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 2. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 3. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 4. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 5. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 6. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην 3ήμερη εκδήλωση με θέμα «Η Φυσική μαγεύει», που θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σε χώρους του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από 30-11 έως και 2-12- 2017.
 7. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην παράσταση του θεατρικού έργου «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταίρεία ΟνειρόΔραμα, στην πόλη της Κοζάνης το Δεκέμβριο του 2017.
 8. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδα Εορδαίας στην Πτολεμαϊδα στις 27-28 Δεκεμβρίου 2017.
 9. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π. Ε. Κοζάνης στην έκδοση τετραδίων-ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης για το έτος 2018.
 1. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Προγράμματος Διαλέξεων του ΤΕΕΤ πάνω στην PERFORMANCE , της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του ΤΕΕΤ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017), στη Φλώρινα.
 2. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας  κ. Στέφανου Μπίρου.
 1. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε. Φλώρινας.
 3. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 4. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.
 5. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 6. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017- 2018.
 7. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.
 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Πίτας» του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 23 και 24 Δεκεμβρίου 2017, στο Λέχοβο.
 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της ΠΕ. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση για χειμερινή εκδήλωση «Διοργάνωση kids athletics (στίβος), επίδειξη τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας» του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας <ΠΗΓΑΣΟΣ> που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας στις 20-12-2017.
 10. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ για φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρέκλας γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξωτερικής δικτυακής θήκης και σκληρών δίσκων για τις ανάγκες της Δ/νσης Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 15. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης και β) Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.
 16. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 17. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης δημιουργίας και παραγωγής πολυτελούς λευκώματος για την προβολή και ανάδειξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2017.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιγραφών γραφείων.
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση καρτών.
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαϊδας.
 23. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού (20η/2017).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017 10:30