Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 05 Νοεμβρίου 2017 08:26

45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 07/11/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 1. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (21η/2017).
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσειο».
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Πενταβρύσου Εορδαίας».
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου «Νέες κατασκευές-συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017».
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΕ (έδρα)».
 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΑΙΑΝΗΣ».
 7. Έγκριση του Πρακτικού No 3 που αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Αρ. 1873/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου για την αποδοχή ή μη των ενστάσεων.
 8. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως έβδομη (Ζ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως έβδομη (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως έβδομη (Θ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 13.979,00 €,ως επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2017.
 12. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017.
 13. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και μετατόπιση στύλων σε αγροκτήματα αναδασμού της Π.Ε. Καστοριάς».
 14. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 15. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.
 16. Έγκριση ή μη αποδοχής Έκθεσης Ελέγχου Κρατήσεων ΜΤΠΥ, της οφειλής που προέκυψε και του τρόπου καθορισμού απόδοσης της οφειλής Π.Ε. Γρεβενών.
 17. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
 18. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας, Τσιούλη Ιωάννη και Ζωγράφου Αθανάσιου, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 19. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ V αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ομάδων/υποομάδων Γ «Προμήθεια Φρέσκου κρέατος Πουλερικών», του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕ8Α) 2014-2020 (Υποέργα 3,4).
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 22. Έγκριση η μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης.
 23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ή μη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής συνδρομής για τη χρήση της εφαρμογής λειτουργίας των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού δέσης οχημάτων (GPS) και των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων.
 24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 182475/11609/19-10-2017, σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για αποξήλωση, επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.
 26. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 139931/8841/4-8-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος της Δ/νσης Οικονομικού.
 27. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 28. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507, ΚΗΗ 5438, ΚΗΙ 5222, ΚΗΥ 8929, ΚΗΙ 5225, ΚΗΙ 8535 και ΚΗΥ 8927 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαστικού γιο το όχημα ΚΗΙ 5225 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8534 και ΚΗΙ 8679 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.M.
 31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής πιστοποιητικού SSL για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μελών της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων όσο αφορά το έτος 2017.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών σωλήνων πιέσεως για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση αντιγράφων σχεδίων και χαρτών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και μπαταριών για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 38. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των με αρ. αποφ. 115 και 116/2017 του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, που αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 9 σημαιών (Ελληνικές, Βυζαντινές, ΕΟΚ) για την Π.Ε. Καστοριάς.
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση).
 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση).
 42. Έγκριση δαπάνης.
 43. Έγκριση δαπάνης.
 44. Έγκριση της ακύρωσης της υπ' αριθ. 1652/17 απόφασης και νέα Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού δαπάνης  80.000,00 €.
 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας         κ. Στέφανου Μπίρου.
 50. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 - 2018 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500,000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 51. Έγκριση πρακτικού    Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό γιο την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την Κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 139.500,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Γεώργιου.
 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.
 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας- Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.
 55. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1,006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δκαιωμάτος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017».
 56. Έγκρισης πρακτικού   Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 57. Έγκριση ανάθεσης ή μη προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας.
 58. Έγκριση ανάθεσης ή μη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας.
 59. Έγκριση ανάθεσης ή μη προμήθειας σημαιών για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας.
 60. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ. Μ».
 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης- Κρόκου-Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».
 63. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών προγραμματισμός και παραμετροποίηση εξ αποστάσεως της γραμμής IX του Τμήματος ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 64. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 65. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .
 66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας οπίσθιου παρμπρίζ για το ΚΗΙ 1018.
 67. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484.
 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484.
 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λαδιών κινητήρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς οχήματος ΚΗΙ 1015 λόγω βλάβης .
 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048.
 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048.
 73. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης (φάκελοι πανόδετοι) για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.
 74. Έγκριση δαπάνης.
 75. Έγκριση δαπάνης.
 76. Έγκριση δαπάνης.
 77. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :" ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ " ΠΕ Φλώρινας.
 78. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΠΕ ΦΛΩΡINΑΣ".
 79. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου " Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα - Bίτσι"Π.Ε.Φλώρινας.
 80. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 8000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 81. Έγκριση αποδοχής ποσού 26.939,20 €.

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 05 Νοεμβρίου 2017 08:28