Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 12:49

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

19-12-2017

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

18:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.      

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.      

ΕΑΠ 2012-2016 – Νέες Εντάξεις – Τροποποιήσεις – Απεντάξεις Έργων.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.      

Έγκριση σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.      

Καθορισμός θέσεων αδειούχων φορητών συσκευών έψησης για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Αποκριάς.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.      

Συναίνεση για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν υφιστάμενα δημοτικά έργα αξιοποίησης υδατικών χώρων μαζί με τα συνοδά τους.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.      

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβ. 9.500,00 τ.μ. τμήμα από το υπ’ αριθμ. 5551Γ χερσολίβαδο Τ.Κ. Δρεπάνου, στη ΔΕΥΑΚ για επέκταση και εγκατάσταση τηλεθέρμανσης στον οικισμό Δρεπάνου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.      

α) Αποδοχή – διαγραφή διαφόρων ποσών, β) Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.      

Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου νηπιαγωγείου Δ.Κ. Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.      

Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παιδικού σταθμού στη Δ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.  

Ανανέωση χρονικής διάρκειας μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβ. 500,00 τ.μ. για εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας κινητής  τηλεφωνίας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.  

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών με τίτλο: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της λειτουργικής αναβάθμισης και ενοποίησης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) του Δήμου Κοζάνης και της ΔΕΥΑΚ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.  

Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.  

Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.  

Εξέταση αιτημάτων για μείωση ενοικίου δημοτικών καταστημάτων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15.  

Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

16.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Διευθέτηση υδάτων πηγών περιοχής Ι.Ν. Παναγίας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17.  

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής των έργων: α) Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ5 Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, β)Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19.  

Έγκριση της αριθμ. 267/2017 Μελέτης του έργου: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Τετραλόφου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20.  

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση παλιού δημοτικού σχολείου Καλαμιάς.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21.  

Έγκριση μελέτης του έργου: Ολοκλήρωση ανάπλασης Ανατολικής εισόδου πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Πλακοστρώσεις οδοποιίας νέου οικισμού Κλείτου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23.  

Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου.

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25.  

Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26.  

Παραχώρηση έκτασης από το αριθμ. 221 τεμ. Στο Ο.Τ. 22 της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης, σε κοινή για ρευματοδότηση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

27.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας: Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28.  

Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: . κ. Κων/νος Ντέλμας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

29.  

Αποδοχή ποσού 10.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Ενίσχυση αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32.  

Ορισμός επιτροπής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4257/2014 και Ν.4412/2016 (κλήρωση) .

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

33.  

Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 12:51