Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 14:05

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

08-01-2018

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

18:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.      

Έγκριση Α.Δ.Σ. Οργανισμού, Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης:

α) 48/2017    «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016»

β) 106/2017  «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016»

γ) 114/2017   «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Δ) 115/2017  «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

2.      

Έγκριση της αριθμ. 1/2018  Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας έτους 2018»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής  Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

3.      

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.      

Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Τσιμηνάκη 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.      

Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.» για συμψηφισμό ποσού 64.558,20€.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.      

Κατάργηση η μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.      

Εξέταση αιτήματος Καραγιώργου Χαρίσιου για λύση συμβάσεων μίσθωσης των κυλικείων ΚΑΠΗ  Α, Β, Γ της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.      

Παράταση της χρήσης εκτάσεων των στρατοπέδων «Ψυχογιού – Μακεδονομάχων» για τις ανάγκες αθλητικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.      

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1΄σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.  

Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή αύλειου χώρου & χώρου γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.  

Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 14:19