Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 11:48

ΚΟΖΑΝΗ:Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2011


AMEAΟι δικαιούχοι, για την έκδοση και θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης, μπορούν να απευθύνονται, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, ισόγειο), καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων του τόπου διαμονής τους μέχρι 30/12/2011.

 

Δικαιούχοι των Δελτίων Μετακίνησης είναι:

Άτομα με Αναπηρίες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Συνοδοί ολικά τυφλών

Συνοδοί ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω

Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 23.000,00 ευρώ ατομικό, ή 29.000,00 ευρώ οικογενειακό. Εξαίρεση αποτελούν οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους, οι οποίοι λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία)

Γνωμάτευση Α'βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία να φαίνεται η πάθηση, το ποσοσό αναπηρίας (άνω του 67%) και η διάρκεια της

Προσοχή: α) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης

β) Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

2 πρόσφατες φωτογραφίες (απαιτείται μόνο στην έκδοση)

3 πρόσφατες φωτογραφίες για όσων δικαιούχων οι συνοδοί μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο Μετακίνησης

Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος 2010 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για όσους δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης

Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας (απαιτείται μόνο στην έκδοση νέας κάρτας)

 

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση των Δελτίων και των κουπονιών ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1 Ιουνίου και λήξη η 31 Δεκεμβρίου 2011, ενώ για την έκδοση νέων δελτίων ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1 Ιουλίου και λήξης η 31 Δεκεμβρίου.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2010 ορίζεται η 15 Ιουλίου 2011

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 11:51