Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 20:12

7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ  Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/02/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟΥ 31 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΒΥΘΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. + 0.00 ΕΩΣ Χ.Θ. + 3.000» Προϋπολογισμός: 389.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑ» Προϋπολογισμός; 160.000,00 € (με Φ.ΠΑ.).
 4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για τη στέγαση του Τοπικού Υποκ/τος Πτολ/δας του ΕΦΚΑ, της Δ.Ο.Υ. Πτολ/δας και του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στο νέο Διοικητήριο στην πόλη της Πτολεμαϊδας.
 5. Τυπική Επανέγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017 Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων ΠΔΕ ΣΑΕ 205 Π.Ε.Γρεβενών.
 7. Έγκριση ανάληψης - διάθεσης πίστωσης της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στο DOCMAN.GR Π.Ε.Γρεβενών.
 8. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα "ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018" Π.Ε.Γρεβενών.
 9. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.
 10. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε.Γρεβενών.
 11. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 12. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης ετήσιας προμήθειας ειδών για την παράθεση δεξιώσεων και ειδών κυλικείου (catering) στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Π.Ε Κοζάνης.
 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας "Τεχνική στήριξη - Συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης Διοικητηρίου Γρεβενών".
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) φωτογραφικής μηχανής στον Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη (ELECTRONET) Π.Ε.Γρεβενών.
 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού στην εταιρεία ANIMALAND (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΤΣΕΛΕΜΠΗ Δ. ΟΕ)» Π.Ε.Γρεβενών.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας στον Κωνσταντίνο Λάτσο» Π.Ε.Γρεβενών.
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας επιτραπέζιων ημερολογίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας εγκατάστασης μηχανογράφησης στο server -παραμετροποίηση μίας (1) μικτής γραμμής ελέγχου οχημάτων για το ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σκληρού δίσκου για το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε.Γρεβενών.
 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 56 κουτιών αρχείου 25Χ35Χ3 για τις ανάγκες  του Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε.Γρεβενών.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριακοσίων (300) ουροσυλλεκτών για το Τμήμα Κτηνιατρικής.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού συλλόγου «Σπασμένο Ρόδι» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικού) φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικού) πολυμηχανήματος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια απολυμαντικών WC του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (διαμονή) 2 καθηγητών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Παν/μιου Δυτ.Μακεδονίας, της Π/κης Δ/νσης Α'θμιας & Β'θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και τις 14ης & 33ης  Περιφέρειες Προσχολικής Αγωγής με την Π.Ε.Καστοριάς .
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.
 32. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης του έργου της διακίνησης αλληλογραφίας - δεμάτων με courier για τις ανάγκες (κοινές και επείγουσες) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).
 36. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.
 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Π.Ε. Γρεβενών.
 39. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, του 16ου Final Four του Κυπέλλου Γυναικών, στις 23 - 24 Φεβρουαρίου στην Κοζάνη.
 40. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.600,00 €.
 41. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (γεύμα) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Παν/μιου Δυτ.Μακεδονίας, της Π/κης Δ/νσης Α'θμιας & Β'θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και τις 14ης & 33ης  Περιφέρειες Προσχολικής Αγωγής με την Π.Ε. Καστοριάς .
 43. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου οκτώ (8) ανελκυστήρων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ.
 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 45. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 47. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 48. Έγκριση δαπάνης.
 49. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.
 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας περσίδων για την πύλη εισόδου (φυλάκειο) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης.
 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανισμού συρόμενης πόρτας μοτέρ 600-800 KG για τις ανάγκες του Διοικητηρίου  της Π.Ε. Κοζάνης.
 53. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Θ.Ο.-ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ-ΡΥΜΝΙΟ-ΑΙΑΝΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΝ» Προϋπολογισμός: 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας Π.Ε.Γρεβενών.
 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την ετήσια συνδρομή του συστήματος διαχείρισης στόλου (GPS) των 23 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.
 56. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 57. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 58. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης των νέων Προγραμμάτων Δημοσίων Έργων: ACE ERP eCM - Μελέτη / Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - Κατασκευή και ACE ERP eCM - ΣΑΥ - ΦΑΥ, που χρησιμοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων για την μελέτη - κατασκευή των έργων Π.Ε.Καστοριάς.
 59. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 60. Έγκριση ή μη του από 08/02/2018 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 74.000.00C (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 61. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 62. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 63. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την επένδυση με ύφασμα (δερματίνη) σε κάθισμα εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 64. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 65. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια κλειδαριάς για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 66. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 67. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης  «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 110.000,00€ (με το Φ.Π.Α).
 68. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 69. Έγκριση ή μη του από 07/02/2018 πρακτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 70. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Δ.Μ.
 71. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης.
 72. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία  στην Περιοχή τον Ορεινού Όγκου Γράμμου»Π.Ε.Καστοριάς.
 73. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης.
 74. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής που αφορά παροχή υπηρεσιών για άμεση αποκατάσταση βλάβης σε server για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.
 75. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
 76. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 77. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2018.
 78. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.
 79. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Μαρτίου 2018.
 80. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.
 81. Έγκριση ή μη αιτήματος συμβιβασμού.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 20:15