Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 20:13

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

21-02-2018

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

19:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.      

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δράσης Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού, από την Κόνσεπ Paths of Greece.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2.      

Υποβολή πρότασης για ένταξη νέων έργων στο Ε.Α.Π. 2012-2016.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3.      

Εξέταση της αριθμ. 1/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση δημιουργίας Εικαστικών Παρεμβάσεων σε Δημόσιους Χώρους της πόλης της Κοζάνης, σε συνεργασία με το τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

4.      

Εξέταση της αριθμ. 4/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 170.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.      

 Εξέταση της αριθμ. 11/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης, που αφορά γνωμοδότηση επί του Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών, Κυκλοφοριακού, Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

6.      

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β΄ στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

7.      

Υποβολή αιτήματος προς το ΑΣΕΠ για κάλυψη κενής θέσης κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

8.      

Εξέταση της αριθμ. 2/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό προτεινόμενων θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.      

Εξέταση της αριθμ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση του Κανονισμού 24ωρων Υπαίθριων Αγορών Θρησκευτικών Εορτών.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.   

Εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων κατά την εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος Δρεπάνου.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.   

Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών - Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12.   

Ανταλλαγή ίσων τμημάτων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13.   

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.996,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14.   

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

15.   

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.800,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άνω Κώμης  για ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16.   

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.744,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

17.   

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.756,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων για επαγγελματική χρήση.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

18.   

Εξέταση αίτησης Ιωαννίδου Ευαγγελίας μισθώτριας δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Αιανής για τροποποίηση του συμφωνητικού μίσθωσης, όσον αφορά το εμβαδόν του αγροτεμαχίου.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

19.   

Κατανομή Δ’ τακτικής δόσης 2017, ποσού 263.054,82 € στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

20.   

Εξέταση της αριθμ. 5/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης για κοπή δώδεκα δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

21.   

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Μελέτη δημιουργίας πάρκων τσέπης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

22.   

 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες

Εισηγητής: κ Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος.

23.   

Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018 20:17