Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 12:44

Συνεδριαση του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 22 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 :00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Λήψη απόφασης για διεκδίκηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

2. Εκπροσώπηση του Δήμου στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΒΙΟΠΑ ΑΕ. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

3. Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

4. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις . Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

5. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

6. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

7. Επιχορήγηση Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου βάσει διετούς προγράμματος δράσης και προγραμματικών συμβάσεων. Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

8. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

10. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου « Κατασκευή περίφραξη νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

11. Αίτημα Εθνικής Τράπεζας Πτολεμαΐδας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

12. Επικηροποίηση της υπ’αριθ. 416/2002 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

13. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 344-405β-405 α. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης

14. Κοπή δένδρων Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

15. Εκμίσθωση ακινήτων ΟΕΚ Πενταβρύσου. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

16. Αποδοχή ποσού & Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχων Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

18. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

19. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

20. Χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση τρίτων χωρών για τα έτη 2009 & 2010. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

21. Έγκριση χορήγησης αδειών . Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

22. Έγκριση εκδηλώσεων στο Δήμο Εορδαίας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ασπράγκαθος Ιωάννης.

23. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες Δημοσίων σχέσεων. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ασπράγκαθος Ιωάννης.

24. Σύναψη συμφωνητικών Μαθητείας ΕΠΑΣ από 1-7-11 μέχρι 30- 6-12. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Χατζόπουλος.

25. Έγκριση απόφασης τοπικής κοινότητας Εμπορίου & Φούφα & Ασβεστόπετρας & Περδίκκα. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας.

26. Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου μας. Εισηγητής : Ο Δ.Σ. & Πρόεδρος της επιτροπής Τραχανάς Δημήτριος

27. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΤΗΠ Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ κ. Νικόλαος Κουσίδης. Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά. Η πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου Ιωάννα Ανδρονικίδου

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 12:48