Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 09:06

23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 176.572,00 €.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2018)».
 4. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 199.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 246.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο: Λιανοτόπι - Γράμμος (ΧΘ 8+967 - ΧΘ 15+795)>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 70.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 7. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 8/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 4-6-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.
 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού - παρελκόμενου του μηχανήματος έργου με αρ. κυκ. ΜΕ 118419 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για ανάθεση έκτακτων εργασιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από ιδιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο-Μηχανικό για την μετεγκατάσταση δέκα σταυλικών εγκαταστάσεων,Π.Ε.Φλώρινας.
 13. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας λογισμικού προστασίας των Η/Υ και servers των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας από κακόβουλα προγράμματα,Π.Ε.Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2018,Π.Ε.Φλώρινας.
 15. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Δουβαρτζίδης Σωκράτης του Θεμιστοκλή).
 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 85814/7207/14- 05-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 18. Έγκριση δαπάνης.
 19. Έγκριση δαπάνης.
 20. Έγκριση  2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΙΤΑΡΙΑΣ", ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (7ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών) του Πολιτιστικού Συλλόγου << MΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>> Πολυπλατάνου, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2018 στον Πολυπλάτανο.
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας,  που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Μεσοχώρι.
 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Moρφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) <<Απόλλων Αμμοχωρίου) που θα πραγματοποιηθούν στις 4-6 Ιουλίου 2018.
 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2018>> του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας <<ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ>>, στις 28 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής.
 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (3o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. <<ΜΕΛΙΤΕΥΣ>> Μελίτης, που θα πραγματοποιηθούν  στις 6-7-8  Ιουλίου 2018 στην Μελίτη.
 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου <<ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ>> που θα πραγματοποιηθούν  στις 8 Ιουλίου 2018 στα Άλωνα.
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης  του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2018 στην Ιτιά.
 28. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.,κ.Αλεξανδρή Ρούση.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών κ.Θεόδωρου Θεοδώρου.
 30. Έγκριση της Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου (SATA3) αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Ε. Κοζάνης».
 32. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π,Ε. Κοζάνης.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 3.390,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)για την δημιουργία-έκδοση λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων-Μαρτυρίες και Μαρτυρικοί Τόποι» που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο κτίριο της Εύξεινου Λέσχης στην Κοζάνη.
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 36. Έγκριση  πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.
 37. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 38. Έγκριση δαπάνης.
 39. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017»,                  Προϋπολογισμού δαπάνης # 300.000.00 € #,Π.Ε.Φλώρινας. 
 40.  Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :             «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017»,Προϋπολογισμού  δαπάνης # 300.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας. 
 41. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017»,                  Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.
 42. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :                 «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε. Φλώρινας. 
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τον 7ο αγώνα δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς, στις 17 Ιουνίου 2018.
 44. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα».
 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή δείπνου σε υποτρόφους του ΥΠΠΟ στα πλαίσια συμμετοχής τους στο 46° Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού το οποίο περιλαμβάνει επίσκεψη και διαμονή στην Καστοριά.
 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών - ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής - συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας , προϋπολογισμού 39.733,57 € (συμπ. ΦΠΑ) ».
 49. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών.
 50. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 51. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: <<Συντήρηση Γεφυρών>> ,Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β'Φάση”, Π.Ε. Καστοριάς.
 55. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, και των όρων της διακήρυξης,Π.Ε.Φλώρινας.
 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση - συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού - Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού - Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης.
 58. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης.
 59. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης.
 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου, στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν την 1η ,6η  και 7η  Ιουλίου 2018.
 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης.
 63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 64. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 65. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
 66. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 67. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018 >>, Π.Ε.Καστοριάς.
 68. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων Βελβεντού, στον 13° Ποδηλατικό Γύρο της λίμνης Πολυφύτου, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας τον Εθελοντή Αιμοδότη στις 24 Ιουνίου 2018.
 69. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου Παρακολούθησης έργων ΕΣΠΑ, κ. Γιαννακίδη Σταύρου.
 70. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το τουρνουά ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνει ο Μακεδονικός Κοζάνης με την Π.Δ.Μ., από 15 έως 17 Ιουνίου 2018.
 72. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 73. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 ».
 74. Έγκριση δαπανών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 75. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Βοΐου».
 76. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης».
 77. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 78. Έγκριση δαπάνης.
 79. Έγκριση δαπάνης.
 80. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».
 81. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 82. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Λ. Μ. με το Δήμο Βοΐου, στην Εκδήλωση με θέμα τα Ναρκωτικά, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2018 στη Σιάτιστα.
 83. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού «Η ΑΝΑΤΟΛΗ», στις διήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουνίου 2018.
 84. Έγκριση δαπάνης και έγκριση των όρων και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων-παρελκομένων, Προϋπολογισμού 492.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
 85. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ. 1317/2018 (ΑΔΑ 6ΒΣ07ΛΨ-Λ6Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ λόγω ακύρωσης του προγραμματισμένου ταξιδιού εξοικείωσης των διοργανωτών ταξιδιών από τη Γερμανία στη Δυτική Μακεδονία.
 86. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 87. Έγκριση εντός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 88. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
 89. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 90. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12/2018.
 91. Έγκριση δαπάνης.
 92. Έγκριση δαπάνης.
 93. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 94. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 95. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017».
 96. Έγκριση  πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  για τις πανελλήνιες εξετάσεις             Ιουνίου 2018 σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινα
 97. Έγκριση δαπάνης δικαστικού επιμελητή.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205) 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 09:09