Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 09:23

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κοζανης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

27-08-2018

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

19:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

1.      

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

2.      

Έγκριση η μη πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του Δρίζειου Κληροδοτήματος» για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2017.

Εισηγητής: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.      

Εξέταση αίτησης Χαριτωνίδη Δημήτριου για τροποποίηση της αριθμ. 12/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.      

Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 351Α και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης από «Παιδική Χαρά» σε Κ.Χ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.      

Τροποποίηση της αριθμ. 312/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης

6.      

Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.      

Εξέταση του με αριθμό 2/30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.      

Έγκριση τροποποίησης της από 02-02-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.      

Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή τριών (3) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.   

Έγκριση Πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής παλιού ΣΜΑ Κοζάνης στην περιοχή «Νιάημερος».

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.   

Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

12.   

Α) Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης – 1η ΣΣ Β) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

13.   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

14.   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

15.   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους πόλης Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

16.   

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

17.   

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: α) Έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου, β) Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου – αναψυχής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

18.   

Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

19.   

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  

20.   

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπιση θεομηνιών 2018-2019.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.    

21.   

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικίσκων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

22.   

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

23.   

Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων:α)191/2018 Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης, β)190/2018 Αποκατάσταση οδού Χρωμίου – Ποντινής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

24.   

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

25.   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

26.   

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ.Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

27.   

Διαγραφές διαφόρων ποσών – Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28.   

Έγκριση μελέτης και σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών 2018-2019.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29.   

Έγκριση υπογραφής σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Κοζάνη – Χρώμιο

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30.   

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων για καλλιέργεια Τ.Κ. Σιδηρών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31.   

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 52.669,00 τ.μ. τμήμα του υπ’ αριθμ. 721 χέρσου κοινοτικού της Τ.Κ. Αλωνακίων για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32.   

Έγκριση απευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 7ου, 14ου, 15ου και Α’ τμήματος 20ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Κοζάνης

33.   

ΕΑΠ 2012-2016 Νέες εντάξεις – Απεντάξεις έργων.

 Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34.   

Έγκριση της αριθμ. 97/2018 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα «5η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35.   

Εξέταση αιτήματος Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για παραχώρηση της χρήσης του υπόγειου του Εκθεσιακού Χώρου της Νέας Βιβλιοθήκης.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36.   

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των Α.Σ.Α. στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37.   

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε. του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

38.   

Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αλωνακίων «ΠΟΝΤΟΣ» για παραχώρηση της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Αλωνακίων για τις ανάγκες του συλλόγου.

Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

39.   

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON-2020-

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 

40.   

Έγκριση μελέτης 7/2018 με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

41.   

Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 09:25