Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 14:10

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί αποδοχής πορίσματος των ορκωτών Λογιστών για την Δημοτική Επιχείρηση (Δ.Ε.ΤΟΥ.Π.Α.Σ ).
2. Περί συζήτησης για σύναψη δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.
3. Περί συζήτησης διαχείρισης Δημοτικού Σφαγείου Σερβίων.
4. Περί δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.
5. Περί εκτέλεσης ασφαλτοστρώσεων στο έργο «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δ.Δ. Σερβίων»
6. Περί ψήφισης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης Αεροπτερισμού στην Τ.Κ. Καστανιάς.
7. Περί συζήτησης για τις παροχές νερού άρδευσης σε δημότες από το Τ.Ο.Ε.Β Σερβίων.
8. Περί επιβολής προστίμου σε αυθαίρετη κατασκευή στο Δημοτικό Σχολείο Μεταξά.
9. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικονομικού έτους 2011.
10. Περί γνωμοδότησης για αντικατάσταση τμήματος κληροτεμάχιου λόγω ακαταλληλότητας στην Τ.Κ. Ιμέρων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
11. Περί τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ του καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στα Σέρβια.
12. Περί έγκρισης υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΔΤΥ στην προετοιμασία πρότασης Χρηματοδότησης επιδεικτικού έργου αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενο δημόσιο σχολικό κτήριο πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»(ΕΠΠΕΡΑΑ) (Πρόσκληση με αρ. 1.12/2-3-11)
13. Περί χορήγησης παροχής πόσιμου νερού σε Δημότες.
14. Περί έγκρισης Απολογισμού του Νομικού Προσώπου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σερβίων» οικονομικού έτους 2010.
15. Περί έγκρισης Απολογισμού του Νομικού Προσώπου «Κ.Ε.Φ.Ο ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» οικονομικού έτους 2010.
16. Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού 2011 για την επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
17. Περί έγκρισης του απολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Σερβίων οικονομικού έτους 2010.
18. Περί έγκρισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Επιχείρησης Βελβεντού «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ » έτους 2010.
19. Περί έγκρισης Απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών οικονομικού έτους 2010.
20. Περί έγκρισης Απολογισμού Νομικού Προσώπου «Α΄ Κ.Α.Π.Η Σερβίων» οικονομικού έτους 2010
21. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ για την λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ στην Δημοτική Ενότητα Βελβεντού.
22. Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιίας πρώην Δήμου Καμβουνίων Β΄ Φάση».
23. Περί αποδοχής διαφόρων ποσών και ψήφιση πιστώσεων.
24. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 14:12