Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 11:20

Συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.
Ισολογισμός Έναρξης Απογραφής 01-01-2011, Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης λόγω μεταφοράς των αντικειμένων του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης.

5.
Έγκριση της αριθμ. 12/2011 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνες συμβάσεις) για το Δημοτικό αναψυκτήριο στο πάρκο Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

6.
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο την «Προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα Ιλαρίωνα»
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

7.
Έγκριση παράτασης ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ. – Δήμου Κοζάνης – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης μέχρι 31-12-2011.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

8.
Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για διενέργεια ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου, στη θέση «Περδικιά» της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητές: Κα Ν. Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Ελ. Αντωνιάδου, εκπρόσωπος Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.

9.
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το έργο «Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Ν., Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.
Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη θέση «ΑΕΤΟΡΑΧΗ – ΑΡΚΟΥΔΑ» των δημοτικών ενοτήτων Αιανής Δήμου Κοζάνης και Βεντζίων Δήμου Γρεβενών.
Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Ν., Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Κα Σιαμπανοπούλου Μελπομένη, εκπρόσωπος Τ.Κ. Χρωμίου Δήμου Κοζάνης.

11.
Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

12.
Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.

13.
Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

14.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τετάρτη 29-06-2011, τις ώρες από 17:00 έως 20:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 11:22