Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 10:05

ΔΕΗ: Προσλήψεις 191 ατόμων στο ΛΚΔΜ διάρκειας οκτώ μηνών

Το ΛΚΔΜ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνο), συνολικά εκατόν ενενήντα ενός (191)

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή Αιτήσεων από 02.01.2019 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11.01.2019 ημέρα Παρασκευή.

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 10:07