Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 10:52

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στην Λιγνιτική Μελίτης ΑΕ (ΑΗΣ Μελιτης) στην Φλώρινα

Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκαπέντε 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μελίτης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι 8 μηνών.

Οι θέσεις είναι:

ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων με καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας 1 Θέση

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων Βάρδιας 8 Θέσεις

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων Ημερήσιοι 2 Θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών Βάρδιας 3 Θέσεις

ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων Οικοδόμων 1 Θέση

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ (Σ0Χ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.4) και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Τ.θ 1 Τ.Κ 53071 Μελίτη Φλώρινας υπόψη κ Κούσια Χρήστου ή κ Κοϊδου Χριστίνα τηλ επικοινωνίας 2385039083 2385056367 αντίστοιχα.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από αύριο 20 Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 10:55