Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 08:33

Ο Γ. Κασαπίδης εκλέχθηκε πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., που εκλέχθηκε στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των μετόχων της στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. Κασαπίδης Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 2. Μαλούτας Λάζαρος, Αντιπρόεδρος
 3. Τσιούμαρης Γρηγόριος, Μέλος
 4. Γιάτσιος Ιωάννης, Μέλος
 5. Βαβλιάρας Γεώργιος, Μέλος
 6. Πλακεντάς Παναγιώτης, Μέλος
 7. Ζευκλής Χρήστος, Μέλος
 8. Ελευθερίου Χρήστος, Μέλος
 9. Στεργίου Εμμανουήλ, Μέλος
 10. Χασιώτης Ευθύμιος, Μέλος
 11. Αυξέντης Κων/νος, Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

 

Κοζάνη  23/09/2019

Γραφείο Τύπου

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 08:35