Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 07 Αυγούστου 2021 12:00

Νέες ειδικότητες στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μαθητείας Κοζάνης για το σχολ. έτος 2021-22

Κατά  το  Σχολικό  έτος 2021-22  θα  λειτουργήσουν  στην  ΕΠΑΣ  Μαθητείας  του ΟΑΕΔ  Κοζάνης  οι  παρακάτω  ειδικότητες :

1) Τεχνιτών Αμαξωμάτων

6) Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

2) Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

7) Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλ. Εγκαταστάσεων

3) Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

8) Κομμωτικής Τέχνης

4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

9) Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

5) Τεχνιτών Εργαλειομηχανών

10)Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων(Φυσικού Αερίου)

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη  έχουν οι νέοι: α) που κατέχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών β) όσοι  έχουν γεννηθεί  τα  έτη  1998  έως 2006. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

 

Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  → Εγγραφή σε σχολείο  → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

 

 • Κωδικοί TAXISnet
 • Email
 • ΑΦΜ
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • ΑΜΚΑ
 • Τίτλος σπουδών

 

Την αίτηση υποβάλει ο υποψήφιος, αν είναι 18 ετών και άνω, ή ο νόμιμος κηδεμόνας του, αν είναι ανήλικος.

 

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

 

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ :

 • Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση
 • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 • Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
 • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
 • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
 • Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 07 Αυγούστου 2021 12:03