Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 09:43

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- 2022»

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.

  • Δικαίωμα  εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5) έχουν μόνο οι απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι κάτοχοι  ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4) ( ΦΕΚ 2426/Β/7-6-2021)
  • Δυνατότητα κατάταξης  στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν, κάτοχοι Πτυχίου συναφών ειδικοτήτων καθώς και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Οι αιτήσεις  των υποψηφίων καταρτιζόμενων και οι αιτήσεις  κατάταξης στο Γ εξάμηνο θα υποβάλλονται από 1 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021 .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ
  2. Ο πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) και  φωτοαντίγραφο αυτού.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  7. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταταγεί.
  8. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση ισότιμου Τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας .

Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα (2 σχολικά έτη) με πρωϊνό ωράριο λειτουργίας 20 ωρών εβδομαδιαίως και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής (απέναντι από το Νοσοκομείο), στα τηλέφωνα : 2461352813

και 2461 352812 και    6977849599 τηλ Δ/ντριας του Δ.Ι.Ε.Κ.

κατά τις ημέρες των εφημεριών στην διάρκεια των θερινών διακοπών καθώς και 

 στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 

        Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

 

   ΚΩΣΤΕΝΙΔΟΥ  Α.                                                                                      ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ                       

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 09:58