Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010 12:00

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

altΕρώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ του Ν. Φλώρινας Ευστάθιος Κωνσταντίνιδης για τα προσόντα των υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Κατά την προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ το 2009, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, για την εισαγωγή υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών αναφέρονταν ως προσόν για τους υποψηφίους τα εξής: «Να είναι Έλληνες–νίδες το γένος και να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν».

Στη φετινή όμως προκήρυξη απαλείφθηκε ο όρος «Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος». Εύλογα δημιουργούνται ερωτηματικά για τη συγκεκριμένη αλλαγή που προκύπτει στην προκήρυξη και για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Επισημαίνεται πως, η απόκτηση ιθαγένειας δεν συνεπάγεται για αυτόν/ήν που την αποκτάει ότι πρέπει να είναι Έλληνας-νίδα το γένος, σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010, ΦΕΚ 49Α΄/24-3-2010. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια εκτός των τέκνων Ελλήνων ή Ελληνίδων όσοι με τη γέννηση τους δεν αποκτούν αλλοδαπή ιθαγένεια ούτε μπορούν να αποκτήσουν με σχετική δήλωση των γονέων τους στις οικείες αλλοδαπές αρχές, όσοι είναι άγνωστης ιθαγένειας, όσοι είναι τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί 5ετία και σε άλλες περιπτώσεις ανεξαρτήτως σχέσης γένους γονέων ή λοιπών συγγενών με τη χώρα μας.

Αυτά αναφέρονται για να καταδείξουν ότι η το γένος με την ιθαγένεια δεν ταυτίζονται και άρα αποτελούν διαφορετικό κριτήριο.

Με δεδομένο και κοινά αποδεκτό τόπο ότι οι παραπάνω Στρατιωτικές Σχολές και οι απόφοιτοι τους αποτελούν την εγγύηση για την Εθνική Ασφάλεια και Ανεξαρτησία της Χώρας είναι απόλυτα δικαιολογημένες ανησυχίες και προβληματισμοί.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Ποια σκοπιμότητα υπαγόρευσε την απάλειψη του όρου «Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος» για τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών;

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010 12:11