Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 03 Μαϊος 2022 19:53

Κατάθεση Αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης

Ξεκίνησε η κατάθεση Αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις επιλογής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης  βάσει της σχετικής Υ.Α. Η περίοδος αιτήσεων θα διαρκέσει από 3 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2022. Οι γονείς  μπορούν να

καταθέσουν αίτηση, είτε ηλεκτρονικά (στο  e-mail του Σχολείου:  mail@ gym-kall-kozan.koz.sch.gr) είτε  αυτοπροσώπως στο σχολείο, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική Υ.Α. και να κατεβάσετε την αίτηση:   http://gym-kall-kozan.koz.sch.gr/wordpress/?p=1570

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές

απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις με κατεύθυνση τον χορό οι γονείς/κηδεμόνες πέραν της αίτησης συμμετοχής αποστέλλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό αντίστοιχα.

Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:

  1. λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου
  2. αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα
  3. για την κατεύθυνση του χορού: i. Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Παιδιάτρου, ii. Ιατρική Βεβαίωση Ορθοπεδικού
  4. βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο μαθητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά)
  5. δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων.

Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ -, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

Οι Διευθυντές/ντριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων τις πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης με Λυκειακές Τάξεις είναι ένα από τα εννέα Καλλιτεχνικά σχολεία που λειτουργούν στη χώρα μας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2018. Την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτούργησαν οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου και η Α’ Λυκείου. Το μαθητικό δυναμικό αριθμούσε 115 μαθητές. Για την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει και η Β’ Λυκείου.

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, τα χρόνια λειτουργίας του, έχει να επιδείξει πληθώρα δράσεων, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα,  πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμμετοχή και βραβεύσεις σε πανελλήνιους  μαθητικούς διαγωνισμούς, διεθνή φεστιβάλ, ομιλίες από καταξιωμένους καλλιτέχνες από τον χώρο των Εικαστικών, του Θεάτρου, της Φωτογραφίας, του Χορού  κ.α.

Η εισαγωγή στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, που διενεργούνται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. Κάθε μαθητής μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις καταθέτοντας δύο ξεχωριστές αιτήσεις, και, αν επιλεγεί σε περισσότερες από μία, εγγράφεται στην κατεύθυνση που θα επιλέξει τελικά ο ίδιος. 

 

Η ενημέρωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης: www.gym-kall-kozan.koz.sch.gr/wordpress/ που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τακτικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 24610 99875 Ο Διευθυντής  του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης

 

Γρηγόριος Αθ. Κοντός

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Μαϊος 2022 19:57