Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 12:04

Την Τετάρτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σερβίων- Βελβεντού

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και αντικατάσταση του κ. Τζιούτζιου Αριστείδη πρώην Δημοτικού Συμβούλου από τις επιτροπές του Δήμου που ήταν μέλος.
2. Περί εκμίσθωσης για χρήση εκτάσεων του Δήμου σε νέους Αγρότες για δυναμικές καλλιέργειες.
3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
4. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λεκάνης συλλογής και αγωγού όμβριων υδάτων Δ.Δ Κρανιδίων».
5. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού εκποίησης έκτασης για τη δημιουργία υποσταθμού στη θέση «Παλατάκι» της Τοπικής Έκτασης Καστανιάς .
6. Περί εκτέλεσης του έργου αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Πολυράχου.
7. Περί απόφασης μείωσης μισθωμάτων επαγγελματικών χώρων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
8. Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης και συντήρησης διατηρητέων κτηρίων Δημοτικών Σχολείων στους οικισμούς Παλαιογρατσάνου και Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού.
9. Περί αποδοχής κατανομής πίστωσης για τα έργα διαμόρφωσης πλατείας Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
10. Περί εκπόνησης αναγνωριστικών μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής για αρδευτικούς σκοπούς στη θέση «Παναγιά» Τ.Κ. Λιβαδερού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και ορισμό εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή της προγραμματικής σύμβασης του συμφωνητικού .
11. Περί εκπόνησης αναγνωριστικών μελετών για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στα «Πατατοχώραφα» Καστανιάς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και ορισμό εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή για την υπογραφή συμφωνητικού .
12. Περί τροποποίησης της 17/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (επιτροπή μίσθωσης ακινήτου).
13. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων Λιβαδερού».
14. Περί εκμίσθωσης έκτασης με σκοπό την ανέγερση μεταλλικού οικίσκου και εκπομπής κεραίας για Ραδιοφωνικού σταθμού στη θέση Φλάμπουρο στο Δ.Δ Μεταξά
15. Περί έγκρισης σύμβασης με την εταιρία «ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ».
16. Περί εκμίσθωσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων στη θέση παλαιά γεώτρηση Γουλών.
17. Περί απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τον κεντρικό δρόμο στην Τ.Κ. Καταφυγίου και εκτροπή αυτών από τον περιφερειακό.
18. Περί κατεδάφισης πρώην Νηπιαγωγείου στο Δ.Δ. Πλατανορέματος.
19. Περί τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
20. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φρεατίου και αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο του Δ.Δ. Γουλών»
21. Περί γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε. ) του έργου : «Αιολικό πάρκο στη θέση Κρυονέρι Σερβίων των Τ.Κ. Πλατανορέματος και Καστανιάς του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
22. Περί γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε. ) του έργου : «Αιολικό πάρκο στη θέση Φλαμουριά –Ράχες Τ.Κ. Μεταξά του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
23. Περί έγκρισης του Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερβίων»
24. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερβίων».
25. Περί τροποποίηση ενημέρωση επικαιροποίηση έργων προγράμματος ΕΑΠ 2001-2011 για τις Δημοτικές ενότητες Σερβίων Βελβεντού Καμβουνίων και Λιβαδερού.
26. Περί έγκρισης 1ο ΑΠΕ του έργου Διάνοιξη Υδρογεώτρησης στη Τ.Κ. Πολυράχου.
27. Περί χορήγησης πόσιμού νερού σε δημότες.
28. Περί γνωμοδότηση για την «Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρ/μα «Γούλες» για ίδρυση οινοποιείου βιολογικών κρασιών σύμφωνα με το άρθρο του Ν.Δ. 221/74.
29. Περί παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου επισκευή πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Δ.Δ. Καστανιάς.
30. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στην υπ' αριθμ 1.12/2-3-2011 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για το σχολικό κτήριο του Γυμνασίου Λιβαδερού και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης.
31. Περί παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «επισκευή στέγης πρώην δημοτικού Σχολείου Τριγωνικού »
32. Περί έγκριση ΑΠΕ του έργου «επισκευή στέγης πρώην δημοτικού Σχολείου Τριγωνικού»
33. Περί έγκρισης σύμβασης συντήρησης εφαρμογών λογισμικού και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών Δήμου Σερβιών-Βελβεντού.
34. Περί έξωσης ενοικιαστή από Δημοτικό οίκημα στην Τ.Κ. Μεταξά και διενέργεια εκμίσθωσης αυτού.
35. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 12:06