Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 16:25

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε δημόσια συνεδρίαση την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων με θέμα: «Κατάργηση των παραρτημάτων ΚΑΠΗ στις Τ.Κ. Εράτυρας, Πελεκάνου, Καλονερίου, Παλαιοκάστρου και Μικροκάστρου».
2 Ορισμός διαχειριστή στην Αστική Εταιρεία Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μακρής Χ.
3 Έγκριση της υπ΄ αρίθμ. 11/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου περί: «Επιβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βοΐου». - Εισηγήτρια η Δ.Σ. Κισκίνη Κ.
4 Έγκριση της υπ΄ αρίθμ.13/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου περί: «Προγραμματισμός πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο». - Εισηγήτρια η Δ.Σ. Κισκίνη Κ.
5 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΡΑΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ» -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 9ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ» στη Νεάπολη. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓ ΚΟΣΜΑ» στη Σιάτιστα -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10 Μερική τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης της Σιάτιστας ως προς τη χρήση και σύνταξη τοπικής πράξης εφαρμογής. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11 Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκποίησης ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
12 Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
13 Καταβολή συμβατικού τιμήματος για τη λειτουργία του Φράγματος Πραμόριτσας από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.-Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
14 Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αστικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βροντής. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
15 Καθορισμός τέλους χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
16 Λήψη απόφασης για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στην Ιστορική έδρα του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Παναγιώτα.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς
Σταθμούς Σιάτιστας, Γαλατινής
4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 16:27