Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2011 14:25

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10-10-2011
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡ ΩΡΑ 14:0

ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης 2011-2014
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
2. Έγκριση της αριθμ. 17/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
3. Έγκριση της αριθμ. 22/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Προσωπικού»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
4. Έγκριση της αριθμ. 23/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
5. Έγκριση της αριθμ. 24/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2011»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
6. Εξέταση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, για καταβολή αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
7. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΙΓΜΕ με αντικείμενο την «Γεωλογική μελέτη οικιστικής καταλληλότητας στις προτεινόμενες ζώνες πολεοδόμησης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος.
8. Κατανομή ποσού 6.853,70 € στους σχολικούς τροχονόμους του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων: α)Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας τ.δ. Μαυροδενδρίου, β)Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο τ.δ. Αγίας Παρασκευής, γ)Αθλητικό Κέντρο Αιανής
Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
12. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2011 14:27