Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2011 14:59

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 11ης Οκτωβρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β').
4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Απαγόρευση της Στάθμευσης την Τρίτη,11/10/2011 κατά τις ώρες 08:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

- Παύλου Μελά,
- Πλατεία Νίκης,
- Πλ. 28ης Οκτωβρίου,
- Ελευθερίου Βενιζέλου έως το ύψος της οδού Λιούφη

Β) Απαγόρευση της Κυκλοφορίας την Τρίτη,11/10/2010 κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30 στις παρακάτω οδούς:

- Παύλου Μελά,
- Πλατεία Νίκης,
- Πλ. 28ης Οκτωβρίου,
- Ελευθερίου Βενιζέλου εως το ύψος της οδού Λιούφη

Γ) Η κυκλοφορία θα διευκολύνεται από παρόδους με την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

Κοινοποίηση

1. Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης Με εντολή Δημάρχου
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

Θεοδωρίδου Μαρία
ΠΕ / Βαθμός Β΄

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2011 15:01