Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010 14:39

ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σε σημαντική αύξηση των πιστώσεων για την ένταξη νέων γεωργών στο μέτρο 1.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (1η Προκήρυξη έτους 2009), προχώρησαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (2655/30-3-2010) οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα Κατσέλη και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα Μπατζελή. Συγκεκριμένα, από €4.400.000,00 οι πιστώσεις πλέον είναι €7.000.000,00 δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να εγκριθεί το σύνολο των επιλαχόντων, με αναπροσαρμογή των ποσών ενίσχυσης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ένταξη των δικαιούχων στο μέτρο είναι η ακόλουθη:

Για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους θα εκδοθεί νέα Απόφαση Έγκρισης Πράξης (σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α.), στην οποία θα προβλέπεται η ανάκληση της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Πράξης. Στη νέα απόφαση θα υπολογίζεται το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ’ της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας αρχικής απόφασης.

Για τους υποψήφιους που έχουν καταταγεί στην κατηγορία των «Επιλαχόντων», θα εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην οποία θα προβλέπεται η ανάκληση της αρχικής απόφασης κατάταξης στην κατηγορία των «Επιλαχόντων», θα υπολογίζεται το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης όπως στην προηγούμενη παράγραφο και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.

Για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν καταταγεί στην κατηγορία των «Απορριπτόμενων» και οι οποίοι θα κριθούν από τη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή ως «Εν δυνάμει δικαιούχοι», θα εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Πράξης στην οποία θα προβλεφθεί η ανάκληση της αρχικής Απορριπτικής Απόφασης, θα υπολογιστεί το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο σημείο 1 και θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.

Στις πιο πάνω αποφάσεις, οι χρονικές προθεσμίες επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τήρησης των Συμβατικών Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων Δικαιούχων (που σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008 υπολογίζονται από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης), θα υπολογισθούν από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ανακληθείσας αρχικής απόφασης. Εκείνο που διευκρινίζεται ιδιαίτερα, είναι ότι οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί των οποίων οι Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, θα παραμείνουν στην κατηγορία στην οποία είχαν καταταγεί από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή («Εν Δυνάμει Δικαιούχοι», «Επιλαχόντες», ή «Απορριπτόμενοι»).

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται:

στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 (τηλ. 2461053510, 2461053523, 2461053505)

στον δικτυακό τόπο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας: www.ditikimakedonia.gov.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Απριλίου 2010 14:42