Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 14:53

Εργασίες και κυκλοφοριακό πρόβλημα στον ΟΑΕΔ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β').
4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη στένωση της οδού Μακρυγιάννη,έως το ύψος του Ο.Α.Ε.Δ, Παρασκευή 21/10/2011 ώρα 10:00 ως τη Δευτέρα 24/10/2011 ώρα 08:00.

Β) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 24/10/2011.

Γ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κοινοποίηση

Με εντολή Δημάρχου
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

Θεοδωρίδου Μαρία
ΠΕ / Βαθμός Β΄
Δ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 14:55