Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011 13:49

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Σερβίων Βελβεντού

 

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης των έργων «Ε.Ε.Λ. Σερβίων και Ε.Ε.Λ. Βελβεντού» του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού και ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
2. Περί λήψη απόφασης με θέμα «θανάτωση –σφαγή ζώων του κ. Χατζίδη»
3. Περί ορισμού επιτροπής για τον εορτασμό 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερβίων.
4. Περί γνωμοδότησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αιολικού πάρκου στη θέση «Φλάμπουρο» της Τ.Κ. Μεταξά.
5. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζόδρομου στο δρόμο προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Βαθυλάκκου».
6. Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. Τρανοβάλτου»
7. Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Δ.Δ. Σερβίων».
8. Περί έγκρισης του Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτοστρώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του πρώην Δήμου Σερβίων.
9. Περί αποδοχής της μελέτης του έργου «Βελτίωση χάραξης οδού Βελβεντού – Καταφυγίου (επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης).
10. Περί προετοιμασίας τεχνικού φακέλου για το έργο παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΡΓΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α.».
11. Περί έγκρισης εγχειριδίου διαδικασιών του Δήμου για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής του επάρκειας.
12. Περί ένταξης μελετών στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.
13. Περί αποδοχής ποσών και κατανομής Σ.Α.Τ.Α. ποσού 206.000€.
14. Περί καθορισμό ειδικοτήτων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
15. Περί πρόσληψης προσωπικού 2μηνης σύμβασης για έκτακτες ανάγκες του Δήμου.
16. Περί έγκρισης απολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Ιμέρων έτους 2010.
17. Περί έγκρισης προϋπολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Ιμέρων έτους 2011.
18. Περί έγκρισης κανονισμού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ιμέρων έτους 2011.
19. Περί λήψης απόφασης για το Νηπιαγωγείο Πλατανορέματος.
20. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων-Βελβεντού έτους 2011.
21. Περί επικύρωσης της υπ. αριθ. 6/2009 απόφασης του πρώην Δήμου Βελβεντού για το ΤΟΕΒ Βελβεντού.
22. Περί επικύρωσης της υπ. αριθ. 199/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σερβίων.
23. Περί παραχώρησης Σχολείου Βαθυλάκκου στο σύλλογο Φαρασιωτών Καππαδοκίας.
24. Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εξουσιοδότησης Δημοτικών Συμβούλων για χορήγηση και ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.
25. Περί μεταφοράς αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
26. Περί επανέκδοσης βιβλίων: α) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ β) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟ
27. Περί αντικατάστασης Δημοτικού Συμβούλου από την επιτροπή ποιότητα ζωής.
28. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011 13:52