Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010 10:27

ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

altΗ ομιλία έχει ως εξής:

Έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να παρουσιάσω ως εισηγητής της πλειοψηφίας και εκ μέρους της Κυβέρνησης ένα από τα πιο σημαντικά νομοσχέδια που αφορά στην «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε.»

Το Νομοσχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς της Υπουργού Τίνας Μπιρμπίλη, των συνεργατών της, των Υφυπουργών του ΥΠΕΚΑ, του Γενικού Γραμματέα, συναρμοδίων Υπουργών αλλά και πολλών συναδέλφων μας που μετέχουν στην Επιτροπή. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2004 μας μιλούσε για πρώτη φορά για «Πράσινη Ανάπτυξη» κάτι που φάνταζε ως Ωραίο Σύνθημα αλλά ηχούσε ως μια πολυτέλεια στην προγραμματική φαρέτρα του κόμματος μας. Σήμερα, με αυτό το Νομοσχέδιο, κάνουμε την Πράσινη Ανάπτυξη το βασικό αναπτυξιακό μας πλεονέκτημα προκειμένου να ανταγωνισθούμε διεθνώς και πετυχαίνουμε ταυτόχρονα πολλούς και σημαντικούς πολιτικούς στόχους.

Πρώτα απ’ όλα πετυχαίνουμε μετά την Διακυβερνητική για το Κλίμα και την Σύνοδο της Κοπεγχάγης να κάνουμε τοπικά αυτό που δεν συμφωνήθηκε δυστυχώς για τον πλανήτη στη Δανία. Η Ελλάδα υιοθετεί τους πλέον φιλόδοξους στόχους για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής, σε απόλυτη αρμονία με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με σημαντική εμπλοκή και συμμετοχή της αγοράς, των τοπικών κοινωνιών, των ΟΤΑ αλλά και των νοικοκυριών.

Δεύτερον, επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σημαντικές τομές και επιτυχίες σε επιμέρους στόχους μας όπως την μείωση της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας και της απραγίας.

Τρίτον, ίσως και πιο σημαντικό, λόγω της επικαιρότητας που έχει πάρει το Τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι η χρήση των ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Οικονομίας, την αποφυγή της ύφεσης, την αύξηση των θέσεων εργασίας και την βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών από την μείωση της εξάρτησης της οικονομίας στο εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Με ένα Νομοσχέδιο θεραπεύουμε αστοχίες πολλών ετών στον Τομέα της Ενέργειας με στόχο το 2020 και καλύπτουμε με απόλυτα αυτοχρηματοδοτούμενο τρόπο με την συμμετοχή Ιδιωτών την εναρμόνιση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας: Συγκεκριμένα, στοχεύουμε με το Νομοσχέδιο και πετυχαίνουμε τα εξής:

Ορίζεται Εθνικός Δεσμευτικός στόχος 20% για την συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009 της Ε.Ε.
Ορίζεται Εθνικός δεσμευτικός στόχος το 40%, κατ’ ελάχιστον, για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ μέχρι το 2020. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πλέον πρόσφορη για ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ και γι΄αυτό κρίνεται σκόπιμη η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ ώστε η τελική τους συνεισφορά στο σύνολο της ενέργειας στη χώρα (ηλεκτρική ενέργεια + ενέργεια καυσίμων μεταφορών + ενέργεια βιομηχανίας) να φθάσει το 20% από ΑΠΕ.
Ορίζεται επίσης ως στόχος 20%, κατ’ ελάχιστον για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ψύξης – θέρμανσης μέχρι το 2020.
Ορίζεται ως 10% κατ’ ελάχιστον, για την συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020. Σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίμων φθάνει το 20%. Στο χέρι μας είναι να ξεπεράσουμε το κατ’ ελάχιστον 10%.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικές υστερήσεις του Νόμου 3468/2006 που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Πρώτον, να απλοποιηθεί η πολυδαίδαλη γραφειοκρατική αδειοδοτική διαδικασία για την ίδρυση των σταθμών ΑΠΕ. Δεύτερον, να δοθούν μεγαλύτερα κίνητρα για την άμεση κάλυψη των υστερήσεων του παρελθόντος σε υλοποιήσιμες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία έτη η εγκατεστημένη ισχύς σε MW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπερνούσε τα 200-500MW ανά έτος. Μπορεί η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, να υπερδιπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ της σε αιολικά πάρκα από το 2004 έως το 2009 από 465 MW σε 1.087 MW (134% αύξηση), η πλειοψηφία όμως των χωρών της Ε.Ε. την ίδια περίοδο σημείωσαν πολύ καλύτερες επιδώσεις από τη χώρα μας. Έτσι ενδεικτικά για την ίδια περίοδο η Γαλλία αύξησε την ισχύ της κατά 1064%, η Πολωνία κατά 1051%, η Τσεχία κατά 1029%, η Πορτογαλία κατά 577%, το Βέλγιο κατά 493%.

Στόχος μας με το Νομοσχέδιο και την απλοποίηση της διαδικασίας είναι να αυξηθεί η δημιουργία νέων επενδύσεων ΑΠΕ σε ύψος 1.000 MW ανά έτος έτσι ώστε να πιάσουμε το στόχο του 40% ΑΠΕ το 2020. Η απευθείας αδειοδότηση της άδειας παραγωγής από την ΡΑΕ και η θέσπιση υποχρεωτικών και σύντομων χρονοδιαγραμμάτων για την δημόσια διοίκηση θα εξασφαλίσει αμεσότητα στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Η γραφειοκρατική διαδικασία μειώνεται από 36-60 μήνες σε μόλις 8-10 μήνες. Παράλληλα, υιοθετείται το μοντέλο που υποχρεώνει την διοίκηση ή να απορρίψει αιτιολογημένα μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή αυτή να εγκρίνεται αυτόματα εάν παρέλθει ο χρόνος των τεσσάρων μηνών. Παράλληλα, δημιουργείται ειδική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ στο Υπουργείο Κλιματικής αλλαγής με στόχο την προώθηση των επενδύσεων υπό την μορφή υπηρεσίας μιας στάσης (One Stop Shop).

Για να υπάρξει κίνητρο στις επενδύσεις και να δημιουργήσουμε την Πράσινη Ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας προβλέπουμε σημαντικές αυξήσεις στο Τιμολόγιο των Παραγωγών σε διάφορες κατηγορίες των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, στην παραγωγή από φωτοβολταϊκή ενέργεια αυξάνουμε από €457 ευρώ σε €550 ευρώ ανά MWh. Στην γεωθερμία αυξάνουμε σε €150 από €87 ευρώ/MWh.. Στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα σε €200 ευρώ από €87 ενώ στις εγκαταστάσεις αξιοποίησης των βιοαερίων από τους βιολογικούς καθαρισμούς των αστικών λυμμάτων αυξάνεται από €87 ευρώ σε €220 ευρώ ανά MWh. Η ειδική πρόνοια στην βιομάζα θα αυξήσει και το εισόδημα στους αγρότες μας στην Περιφέρεια. Για πρώτη φορά δίνεται επιδότηση σε μικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα με τιμή 250/MWh για μικρές ανεμογεννήτριες και σε 550/MWh για μικρά φωτοβολταϊκά σε κτίρια.

Για την δημιουργία Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων θα ανακοινωθεί σημαντική αύξηση της παραγόμενης MWh ενώ καινοτομούμε για την άμεση ανάπτυξή τους με Μελέτες και Χωροθέτηση που θα κάνει το κράτος και ύστερα θα δημοπρατεί τις περιοχές αυτές σε ιδιώτες με Σύμβαση Παραχώρησης για Εκμετάλλευση ανάλογα με τις Ζώνες Ανάπτυξης Ερευνών για Πετρέλαιο στην θάλασσα.

Ενδυναμώνουμε τις τοπικές κοινωνίες που αγκαλιάζουν και προωθούν αντί να αντιπαλεύονται τις ΑΠΕ. Καταστούμε την Κοινωνία αρωγό των προσπαθειών μας για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής αλλά και για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προσφέρει σημαντικό μέρος των εσόδων από το ειδικό τέλος παραγωγού κάθε επένδυσης ΑΠΕ σε οικιακούς καταναλωτές στον οικείο δήμο καθώς και ένα μέρος του τέλους δίδεται στο Δήμο μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο δίδεται για την ανάπτυξη του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), ταμείου για την χωροταξική ανάπτυξη της κάθε περιοχής.

Με Το Νομοσχέδιο αυτό δίνουμε ανάπτυξη στην Περιφέρεια αφού οι επενδύσεις χωροθετούνται κυρίως στην Περιφέρεια και μάλιστα σε εδάφη που δεν είχαν αξιόλογη χρήση και απόδοση για το κράτος ή τους ιδιώτες κατόχους.

Παράλληλα, δίνουμε σημαντική ελπίδα για την συμπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών γαιοκτημόνων που έχουν εδάφη χαρακτηρισμένα υψηλής παραγωγικότητας αφού και εκεί πλέον επιτρέπεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ όπως συμβαίνει πολύ επιτυχημένα στην Δανία, Ολλανδία, Αγγλία, Ισπανία, Ινδία και ΗΠΑ.

Με το Νομοσχέδιο αυτό δεν διασφαλίζουμε μόνο την επέκταση της παραγωγής ενέργειας αλλάζοντας απλώς μόνο τις πηγές από πεπερασμένες και βρώμικες σε ΑΠΕ. Κάνουμε πράξη και την μείωση της σπατάλης έτσι ώστε να μειώσουμε την άσκοπη κατανάλωση μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Νομοθετούμε την Ενεργειακή Μέτρηση Απόδοσης των κτιρίων και την κατάρτιση ηλεκτρονικού Μητρώου Επιθεώρησης Κτιρίων μέσω Επιθεωρητών και θέτουμε στόχους για υφιστάμενα και νέα κτίρια.

Το 2020 φιλοδοξούμε η Ελλάδα, και κατ’ επέκταση η ΕΕ., να έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από εξωτερικούς πόρους ενέργειας και να είναι οικονομικά περισσότερο αυτάρκης και ανεξάρτητη. Φιλοδοξούμε να έχουμε μειώσει τις εκπομπές ρύπων λόγω σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

 Παράλληλα, και για το Εθνικό μας Καύισμο, το Λιγνίτη, που εδώ και 55 χρόνια απετέλεσε τη βάση κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας, επενδύουμε σημαντικά κεφάλαια σε σύγχρονες μονάδες αντι-ρυπαντικής τεχνολογίας για ακόμα λιγότερες εκπομπές ρύπων.

Ταυτόχρονα θα έχουμε επιτύχει την μείωση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση των επενδύσεων, την μείωση της ανεργίας, την βελτίωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την βελτίωση του οικογενειακού προϋπολογισμού των αγροτών που αξιοποιούν τις ΑΠΕ, ή/και των Δήμων και των Δημοτών που φιλοξενούν επενδύσεις ΑΠΕ. Οι στόχοι που θέτουμε είναι μετρήσιμοι κάθε έτος και τα αποτελέσματα της πάταξης της γραφειοκρατίας είναι ήδη ορατά. Τα σχόλια της Ο.Κ.Ε. (Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) για το Νομοσχέδιο ήταν ιδιαίτερα θετικά κυρίως για αυτό το λόγο.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Νομοσχέδιο που εισηγούμαστε Προστατεύει το Κλίμα του Πλανήτη μας, Αναπτύσει την Οικονομία και Εκσυγχρονίζει την Δημόσια Διοίκηση. Σίγουρα υπάρχει χώρος για βελτίωση αυτής της μεγάλης τομής στην Πράσινη Ανάπτυξη που επιδιώκουμε. Σίγουρα υπάρχουν επιμέρους σκέψεις και πρωτοβουλίες που μπορείτε να προτείνετε για να το βελτιώσουμε. Προσωπικά θα δεχθώ να βοηθήσω για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του Νομοσχεδίου κατ’ άρθρο στην διαλεκτική συζήτηση μαζί σας. Ελπίζω να τύχει διακομματικής υποστήριξης και να πετύχουμε να ομονοήσουμε και να κάνουμε πράξη την φυγή προς τα εμπρός κάτι που δεν κατέστει δυνατό στην Κοπεγχάγη. Έχουμε υπόχρεωση για τις επόμενες γενεές να κάνουμε την οικολογία πράξη.

Σας Ευχαριστώ Πολύ και είμαι στην διάθεσή σας καθόλη την διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010 10:33