Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011 11:28

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

 

Από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:
Οι επαγγελματίες αλιείς των οποίων η άδεια αλιείας σκάφους λήγει στις 31/12/2011 και επιθυμούν να την ανανεώσουν για τα επόμενα δύο έτη να προσέλθουν έως τις 31/12/2011 στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης γραφείο 21 .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας των επαγγελματικών σκαφών είναι τα κάτωθι:
1. Βιβλιάριο του σκάφους.
2. Αίτηση για έγκριση ανανέωσης άδειας αλιείας με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και του σκάφους. (Συνημμένο έγγραφο)
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με την αποδοχή κανόνων ναυσιπλοΐας, της παραγόμενης ποσότητας ανά είδος κατά το προηγούμενο έτος και πρόβλεψη της παραγωγής για το επόμενο έτος. (Συνημμένο έγγραφο)
4. Βεβαίωση ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ή ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ) του Δήμου ή της Κοινότητας που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος με την οποία θα πιστοποιείται η ιδιότητά του ως ψαράς. Εάν ασκεί παράλληλα και δεύτερο επάγγελμα, από αυτά που δεν αποκλείουν το χαρακτηρισμό του σαν επαγγελματία (μικροπαντοπώλες, κουρείς, καφεπώλες, άλλοι μικροεπαγγελματίες, εργάτες σε βιομηχανίες/οικοδομές/τουρισμό, άνεργοι ναυτικοί και οι συνταξιούχοι των προηγούμενων επαγγελμάτων) αυτό θα αναγράφεται λεπτομερώς.
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή την Κοινότητα μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος του προηγούμενου έτους.
7. Αντίγραφα ημερολογίων κίνησης και τιμολογίων πώλησης ή δελτίο αποστολής αλιευμάτων. (Προαιρετικό).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης γραφείο 21 . (τηλ.2461351446 κ. Γ.Μαργαρίτη).

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011 11:30