Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 13:46

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Έγκριση της αριθμ. 25/2011 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά την «Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης της επιχείρησης»
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
2. Σχεδιασμός – Στόχοι – Δραστηριοποίηση Γραφείου Εθελοντισμού.
Δημιουργία: «Μαγαζάκι Αλληλεγγύης Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: Κα Κακουλίδου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλος.
3. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 419/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης και καθορισμός τελών έκδοσης, θεώρησης αδειών και ημερήσιου δικαιώματος, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2011»
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Εκχώρηση διαχείρισης Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλ. Πολ. Νεολαίας.
5. Τροποποίηση της αριθμ. 83/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βλάχος Νικόλαος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής.
6. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων
Α)Τοπικής Δρεπάνου εμβ. 415 στρ.
Β) Τοπικής Κοινότητας Αγ. Χαράλαμπου εμβ. 40,7 στρ.
Εισηγητές: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστ., δημοτικός σύμβουλος, Τσανακτσίδης Γ., Πρόεδρος Τ.Κ. Δρεπάνου, Γεωργιάδης Κ., εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγ. Χαράλαμπου.
7. Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου στη θέση «Κρανια» της Τ.Κ. Αγ. Χαράλαμπου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητές: κ.κ. Θεοδωρίδης Ν., Αντ/ρχος Κοζάνης, Κ. Γεωργιάδης, εκπρόσωπος Τ.Κ. Αγ. Χαράλαμπου.
8. Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου στη θέση «Ασβεσταριά» της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητές: κ.κ. Θεοδωρίδης Ν., Αντ/ρχος Κοζάνης, Αλμασίδης Χρ. Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου
9. Απευθείας εκποίηση ή μη δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης, στην εταιρία «Λατομεία ΕΠΕ Τσιομπασίδη Ευστ.» για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής κονιάματος (σπαστηροτριβείο).
Εισηγητές: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστ., δημοτικός σύμβουλος, Τσανακτσίδης Γ., Πρόεδρος Τ.Κ. Δρεπάνου.
10. Απευθείας εκποίηση ή μη δημοτικής έκτασης εμβ. 8.500 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης, στην εταιρία «Τσαβδαρίδης & Σια Ο.Ε.» για επέκταση υφιστάμενης μονάδας προϊόντων τσιμέντου.
Εισηγητές: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστ., δημοτικός σύμβουλος, Τσανακτσίδης Γ., Πρόεδρος Τ.Κ. Δρεπάνου.
11. Απευθείας εκποίηση ή μη δημοτικής έκτασης 4.887,78 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης, στον Δουλγερίδη Ιωάννη, για ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητές: κ.κ. κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστ., δημοτικός σύμβουλος, Αλμασίδης Χρ. Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.
12. Συναίνεση ή μη του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 7.500 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης, στον Μελίδη Β., για ίδρυση μονάδος κατασκευής τσιμεντοπροϊόντων - σιδήρου και εμπορίας οικοδομικών υλικών
Εισηγητές: κ.κ. Θεοδωρίδης Ν., Αντ/ρχος Κοζάνης, Μιχαηλίδης Ιωσήφ, Πρόεδρος Τ.Κ. Ποντοκώμης.
13. Α)Τρόπος εκτέλεσης των έργων:
α)Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της περιοχής Ηπειρώτικα Κοζάνης, αρ. μελ. 119/2011, προϋπολ. 4.220.000,00 €., β) Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης, αρ. μελ., 31/2011, προϋπολ. 1.894.000,00 €., γ)Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης, αρ. μελ. 189/2011, προϋπολ. 1.840.000,00 €., δ)Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προϋπολ. 8.933.000,00 €.
Β)Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: α)Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοιλάδας, β)Διαμόρφωση πάρκων & πλατειών Δ.Ελλησπόντου.
Γ)Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των παρακάτω προμηθειών:α)Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην οροφή του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης, β)Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής.
Δ)Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
15. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
16. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την 7η Νοεμβρίου τις ώρες από 16:00 έως 19:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 13:48