Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 03 Μαϊος 2010 11:34

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :

Στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Κοζάνης αναρτήθηκαν καταστάσεις με τις καταρχάς πληρωτέες ποσότητες των δικαιούχων του αιγοπροβείου γάλακτος και καταστάσεις απορριπτομένων από την ενίσχυση αιγοπροβείου γάλακτος των παραγωγών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες στα πλαίσια του Άρθρου 69 του Καν (ΕΚ) του Συμβουλίου (Ποιοτικό παρακράτημα αιγοπροβείου γάλακτος έτους 2009).

Όσοι παραγωγοί διαφωνούν με τις καταρχάς πληρωτέες ποσότητες αιγοπροβείου γάλακτος και όσοι παραγωγοί και μονάδες μεταποίησης γάλακτος απορρίπτονται από την ενίσχυση αυτή έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ενστάσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης στην Κοζάνη και στα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης στα Σέρβια, στην Νεάπολη και στην Πτολεμαΐδα, εντός προθεσμίας 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των καταστάσεων αυτών. Ενστάσεις μετά την παρέλευση των επτά εργάσιμων ημερών δεν θα γίνονται δεκτές.

Στις ενστάσεις θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους οι παραγωγοί ή οι μονάδες μεταποίησης γάλακτος ενίστανται και θα συνυποβάλλονται με αυτές και όλα τα στοιχεία ή και παραστατικά που αποδεικνύουν το βάσιμο της ένστασης.

 
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Μαϊος 2010 11:37