Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011 18:45

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Συζήτηση με θέμα: Χρηματοδοτικά εργαλεία – αντισταθμιστικά οφέλη από ΔΕΗ (για τη χρήση των φυσικών πόρων) με στόχο τη χρηματοδότηση της μεταλιγνιτικής περιόδου.
Εισηγητές: κ. Ιωαννίδης Ελευθέριος, δημοτικός σύμβουλος, Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα Αντ/ρχος Κοζάνης.
2. Εξέτασης υπομνήματος εργαζομένων της Α' ΕΠΚΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης Συζήτηση με θέμα τη συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τους κινδύνους για το Μουσείο Αιανής.
3. Έγκριση της αριθμ. 9/2011 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης, που αφορά «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χ., Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
4. Εκχώρηση διαχείρισης Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χ., Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
5. Συναίνεση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 4.000,00 τ.μ. από το με αρ.τε. 38α χερσολείβαδο κοινό του αγροκτήματος Ξηρολίμνης, στην εκκλησιαστική επιτροπή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, για ανέγερση εξωκκλησιού.
Εισηγητές: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, δημοτ.συμβ., Κυριαζίδης Φ., Πρόεδρος Συμβουλίου Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
6. Έγκριση της αριθμ. 38/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης
7. Χορήγηση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
9. Κατανομή ποσού 3ης δόσης ποσού 190.072,93 € στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.
10. Κατανομή ποσού 5.711,42 € στη σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων.
Εισηγητής: κ.Εμμανουήλ Παφίλης, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.
11. Παραχώρηση η μη της χρήσης του 4ου Γυμνασίου Κοζάνης για διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
Εισηγητές: κ.κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, Βλάχος Νικόλαος, Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης.
12. Σύμφωνη γνώμη α)σχολικού συμβουλίου 18ου δημοτικού σχολείου και β)Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης για ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών πλαισίων στη στέγη του σχολικού κτηρίου.
Εισηγητές: κ.κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, Παπαγεωργίου Ιωάννης, Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης.
13. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής; κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
14. Α.Τρόπος εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16, 18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης, αρ.μελ. 94/2011, προϋπολ. 975.000,00 €»
Β.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Διαμόρφωση κεντρικού τμήματος οικισμού Κερασιάς»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
17. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την 21η Νοεμβρίου τις ώρες από 16:00 έως 19:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011 18:48