Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 10:47

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Σερβίων Βελβεντού

 

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί έγκρισης πρακτικών μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΣ) ισχύος 1,9 ΜW στην θέση «υψηλή περιοχή κτημάτων Βελβεντού» στο ρέμα Λάφιστα του Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
2. Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας πρώην Κοινότητας Λιβαδερού».
3. Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Βελβεντού».
4. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Συντήρηση –Βελτίωση W.C. Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».
5. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Καστανιάς».
6. Περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 327/2011 απόφασης του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
7. Περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 321/2011 απόφασης του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
8. Περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 309/2011 απόφασης του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
9. Περί αποδοχής διαφόρων ποσών.
10. Περί έγκρισης απολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Ιμέρων έτους 2010.
11. Περί έγκρισης προϋπολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Ιμέρων έτους 2011.
12. Περί έγκρισης κανονισμού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Ιμέρων έτους 2011.
13. Περί κάλυψης εξόδων Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ψήφισης σχετικών πιστώσεων.
14. Περί χορήγησης παροχής πόσιμου νερού σε Δημότες.
15. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 10:50