Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 04 Μαϊος 2010 14:40

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΕΠΑ

Ανακοινώνεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης ότι όλοι οι υπόχρεοι υποβολής Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (όλες οι επιχειρήσεις για την εγκατάσταση - ίδρυση και λειτουργία των οποίων απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και παράγουν απόβλητα) θα πρέπει να αποστείλουν, σύμφωνα με την  με Α.Π. οικ. 149023/1799/30-03-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ,

·     άμεσα απευθείας στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πατησίων 147, 11251, Αθήνα), καθώς και

·     στην οικεία αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά Υπηρεσία, ήτοι την Υπηρεσία που τους χορήγησε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος της ΜΠΕ.

·     στις Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ των Περιφερειών.

από ένα αντίγραφο της Ετήσια Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων, για το έτος 2009.

Οι υπόχρεοι υποβολής ΕΕΠΑ, μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr) για το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου και για το Έντυπο της ΕΕΠΑ σε ηλεκτρονική μορφή, ή να απευθύνονται για περισσότερες διευκρινίσεις στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Ν.Α.

 
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Μαϊος 2010 14:41