Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2011 10:29

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας

 

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 5/12/2011 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «Μίσθωση τριάντα δύο (32) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός (1) αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας,), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ. για την χειμερινή περίοδο 2011-2012», που διενεργήθηκε στις 15-11-20111.
3. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 22ης Νοεμβρίου 2011 του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης
4. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης 2011»
5. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη Βοηθητικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς Δήμου Γρεβενών»Αναδόχου κ. Νταγκούμας & ΣΙΑ Ε.Ε Π.Ε Γρεβενών
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Λυκείου Γρεβενών» Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε Γρεβενών
7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Λυκείου Γρεβενών» Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε Γρεβενών
8. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών» Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε Γρεβενών
9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης του έργου «Τοποθέτηση νέου Ηλεκτρικού Πίνακα Κτιρίου Π.Ε Καστοριάς»
10. Έγκριση χρηματοδότησης και του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Διλόφου» Π.Ε Κοζάνης
11. Έγκριση χρηματοδότησης και του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Δοκιμαστική γεώτρηση για ύδρευση της Τ.Κ Λαζαράδων» Π.Ε Κοζάνης
12. Έγκριση χρηματοδότησης και υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση – Διάνοιξη περιοχής διέλευσης του διασυνδέοντα αγωγού Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο», καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε Κοζάνης
13. Έγκριση χρηματοδότησης και υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Στεγάστρου στον Ιερό Ναό Αγ. Αχιλλείου Βυθού – Πενταλόφου» καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε Κοζάνης
14. Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.
15. Έγκριση Δαπάνης για το έργο: «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
16. Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων των Υπαλλήλων της Π.Ε Κοζάνης
17. Έγκριση δαπάνης για το Λογισμικό Μισθοδοσίας
18. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
19. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
20. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
21. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
22. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
23. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
24. Έγκριση Δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε Καστοριάς στον ετήσιο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης από την ΕΡΤ Π.Ε Καστοριάς
25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
27. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπηρεσίας της Π.Δ.Μ.
28. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2011 10:31