Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2011 16:54

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων – Δήμων Αθηναίων, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Λαμιέων, Λαρισαίων, Λέσβου, Πατρέων, Τρίπολης, Πειραιώς, Περιστερίου και Ρόδου – Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τις πράξεις «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης
2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης
3. Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 0123 και 0125 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Ανασυγκρότηση Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Κοζάνης στα πλαίσια του Ν.3170/2003.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
5. Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης
α) 22/2011 «Νέο διετές Πρόγραμμα Δράσης»
β) 24/2011 «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2012»
Εισηγήτρια: Κα Κυριακή Καλογερίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
6. Έγκριση Απολογισμών Νομικών Προσώπων της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου
α)Παιδικός Σταθμός Δρεπάνου, β)ΚΑΠΗ Ελλησπόντου, γ)ΚΕΦΟ Ελλησπόντου
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης
7. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-05-2011
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Βλάχος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
8. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
10. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Παιδικών Σταθμών στην Τ.Κ. Άνω Κώμης και στη Δ.Κ. Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
11. Συναίνεση ή μη του δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 7 στον οικισμό Μελισσίων της Τ.Κ. Κοίλων, στην εκκλησιαστική επιτροπή του Ι.Ναού Αγίου Γεωργίου Μελισσίων.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Τσανακτσίδης, δημοτικός σύμβουλος.
12. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου που βρίσκεται στην Κοζάνη στο Ο.Τ. 390 για κατασκευή Νηπιαγωγείου.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Τσανακτσίδης, δημοτικός σύμβουλος.
13. Παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης, στον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου.
Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Τσανακτσίδης, δημοτικός σύμβουλος.
14. Οριοθέτηση χώρων και καθορισμός αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15. Καθορισμός αδειών για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
16. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
17. Α)Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργων: α)Συντήρηση – Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Τ.Δ. Ρυακίου, β)Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης στο Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου, γ)Κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μαυροδενδρίου, δ)Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πολύκεντρου Δ.Δ. Ακρινής Δήμου Ελλησπόντου.
Β)Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος κόμβων Αιανής»
Γ)Έγκριση επιστροφής πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
18. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
19. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
20. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την 12η Δεκεμβρίου 2011 τις ώρες από 16:00 έως 19:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2011 17:56