Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2011 14:46

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ασκίου (περιοχή Αγ. Κυριακή Καλονερίου) του Δήμου Βοΐου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Έκδοση ψηφίσματος για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» - Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
2 Έκδοση ψηφίσματος για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
3 Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Βοΐου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
4 Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
5 Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
6 Χορήγηση παράτασης για την οικονομική τακτοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΒΡΗΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
7 Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Β΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ''ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ''», 1΄ ΣΣ.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ» ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
9 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΖΩΝΗΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
12 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
13 Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
14 Τέλος χρήσης κοινόχρηστου υπεδάφους. - Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
15 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης..- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
16 Κατανομή ΣΑΤΑ (β΄ δόση) και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου τρέχουσας χρήσης.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
17 Χρήση δημοτικών αυτοκινήτων .- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π
18 Έγκριση των απολογισμών Νομικών Προσώπων του Δήμου οικονομικού έτους 2010.- Εισηγήτρια η ΔΣ κ. Κισκίνη Κ.
19 Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου και εξόδων αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η ΔΣ κ. Κισκίνη Κ.
20 Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου και εξόδων αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Παλασόπουλος Δ.
21 Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου και εξόδων αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Κόλιας Δ.
22 Αιτήσεις

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς
Σταθμούς Σιάτιστας, Γαλατινής
5.. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2011 14:49