Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011 18:30

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προσκαλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2012. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
2 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίησης της πράξης: «Έργα υποδομής για την μετεγκατάσταση επτά σεισμόπληκτων οικισμών περιοχής Βοΐου Ν. Κοζάνης –Β΄ Φάση». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
3 Έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
4 Κατανομή της 3ης δόσης της ΣΑΤΑ έτους 2011. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
5 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 311/2011 ΑΔΣ περί: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» . -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
6 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης: «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
7 Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (οκτάμηνα) έτους 2011. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
8 Λήψη απόφασης για πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, για ανάγκες πολιτικής προστασίας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
9 Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης έργων. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
10 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων επί της οδού Κ. Δούκα». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
11 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ». -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.

12 Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
13 Αναπροσαρμογή συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
14 Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
15 Κοινωνικό τιμολόγιο για το Δημοτικό Φόρο.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
16 Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 -2012. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
17 Έγκριση Κανονισμού Λαϊκών Αγορών. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
18 Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
19 Έλεγχος 3ης τριμηνιαίας υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
20 Επιχορήγηση συλλόγων για την διοργάνωση των τοπικών εκδηλώσεων του 12ημέρου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
21 Διόρθωση χρηματικών καταλόγων του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
22 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας για διενέργεια ανασκαφής εύρεσης κρυμμένου θησαυρού εντός του οικισμού Σημάντρου του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011 18:32