Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 14:05

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βοϊου

 

Σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερή-σιας διάταξης:
1 Τροποποίηση της αριθμ. 390/2011 απόφαση Δ.Σ.: «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης – Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
2 Έγκριση φακέλου έργου: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – Β' ΦΑ-ΣΗ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτι-κών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς
Σταθμούς Σιάτιστας, Γαλατινής
5.. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Μακρής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 14:08