Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 14 Μαϊος 2010 13:26

ΣΤΟ Ε.Σ.Π.Α. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Δ. ΒΑΤΕΡΟΥ

Την ένταξη του έργου της πράξης «Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Βατερού Δήμου Κοζάνης» στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», υπόγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Γιώργος Κίρκος.

Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Τοπικό Διαμέρισμα Βατερού του Δήμου Κοζάνης συνολικού μήκους 22,921 km και στην κατασκευή όλων των απαραίτητων φρεατίων επισκέψεως και πτώσεως για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Με την ολοκλήρωσή του θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Βατερού και θα λυθούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Από τη συνολική δαπάνη των €3.319.327,73 η ίδια συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης ανέρχεται σε €400.012,18, ενώ η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή σε €2.919.315,55.
Εκτός από τα παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος υπόγραψε και την ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013» (Ε.Σ.Π.Α.) για «Περιφερειακές και Τοπικές Οδούς – Παρεμβάσεις Βελτίωσης του Ενδοπεριφερειακού Οδικού Δικτύου και της Οδικής Ασφάλειας» ύψους €8.000.000,00.
Ως καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, των προτεινόμενων πράξεων, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015, ενώ η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 1η Μαρτίου 2010. Οι φορείς που εμπίπτουν στην πρόσκληση είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Δημοσίων Έργων & Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων), οι Νομαρχιακές και Δημοτικές Αυτοδιοικήσεις.
Σημειώνεται ότι τόσο το έργο του Βατερού, όσο και οι υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Μαϊος 2010 13:28