Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 18:23

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 31 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 : 00 μ. .μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αίτημα απαλλαγής από το Ν 4021/11 των ακινήτων της ΤΚ Μαυροπηγής.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

2. Σύσταση συμβουλίου ένταξης μεταναστών
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

3. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

4. Καθορισμός του αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

5. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

6. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων 'έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

7. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

8. Αίτημα της κ. Στασίδου Ελένης για μεταβίβαση της αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου της μητέρας της λόγω θανάτου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

9. Χωροθέτηση έκτασης για τοποθέτηση περιπτέρου .
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

10. Mεταφορά δύο περιπτέρων στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

11. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

12. Έκδοση – μεταβίβαση αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών..
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

13. Αίτηση Δημότη για χορήγηση προσωρινής άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

14. Εκμίσθωση Αγρών τοπικής κοινότητας Πενταβρύσου
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για προμήθειες « μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργατοϋπαλλήλους του Δήμου.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

16. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση με δημοπρασία κοινόχρηστων εκτάσεων ( ΡΕΜΑ ΤΡΙΓΩΝΑΣ )
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας.

17. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στην Α/θμία και Β/θμια εκπαίδευση για την προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης και συντήρηση Καυστήρων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ασπράγκαθος.

18. Έγκριση απόφασης Δημοτικής επιτροπής παιδείας σχετικά με την μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ασπράγκαθος.

19. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ασπράγκαθος.

20. Έγκριση αποφάσεων Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργι ος Καραισκος

21. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Ιατρείου.
Εισηγητής : Η Δ.Σ. Θεοπίστη Κρυσταλλίδου .

22. Ορισμός εκπροσώπου στην συντονιστική επιτροπή του κοινωνικού Ιατρείου.
Εισηγητής : Η Δ.Σ. Θεοπίστη Κρυσταλλίδου .

23. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Χρήστος Κεσκερίδης.

24. Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου μας.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Δημήτριος Τραχανάς.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Καμπούρης

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 18:52