Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 22:25

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βοϊου

 

Σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Χ.
2 Λύση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Σφαγείου Επαρχίας Βοΐου.- Εισηγήτρια η Δήμαρχος κ. Ορφανίδου Π.
3 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή για συμμετοχή στην Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων. - Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
4 Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του N. 2307/95 για το έτος 2012. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
5 Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και Αξιολόγησης των προσφορών διαγ ωνισμού ΕΚΠΟΤΑ & Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
6 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν στις λαϊκής αγορές. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
7 Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου άρθρου 67 του ΠΔ 28/80, άρθρο 15 του ΠΔ 171/87 , άρθρου 16 του ΠΔ 171/87, των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06 για το έτος 2012. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
8 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιτροπή Οριστικών διανομών (Ε.Ο.Δ.) για τη διετία 2012 -2013. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
9 Ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου.-Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π..
10 Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 3.1 του άξονα προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική στήριξη εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ», κωδικός θεματικής προτεραιότητας 85: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
11 Έγκριση της αριθμ. 11/2011 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας Βοΐου για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ Γαλατινής»-τρόπος εκτέλεσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
12 Έγκριση της αριθ 5/2011 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας Βοΐου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή –Ασφαλτόστρωση δρόμου οδού Βαρβέρη»-τρόπος εκτέλεσης.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
13 Επικαιροποίηση της μελέτης κατασκευή συνδετήριας οδού κα διαμόρφωση κόμβου προσπέλασης χώρου νέου σφαγείου Βοΐου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
14 Τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Βοΐου για το έτος 2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφος Π.
15 Έγκριση το πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Επισκευή –συντήρηση Δημ. Σχολείου Τσοτυλίου».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
16 Έγκριση το πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΗΣ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
17 Έγκριση το πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ)».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
18 Έγκριση το πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων από κεντρική πλατεία 'Τρία Πηγάδια' ως την πλατεία 'Εθνικής Συμφιλίωσης'».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
19 Έγκριση το πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπολούς Β.
20 Συνέχιση της σύμβασης υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου της μαθητικής εστίας Πενταλόφου.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
21 Επικύρωση της μεταφοράς των υπηρετούντων υπαλλήλων της Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου, στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
22 Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του κινητής και ακίνητης περιουσίας της Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου. –Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
23 Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κινητής καντίνας).- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζιμπιλίδης Α.
24 Προγραμματισμός εορτασμού της 25ης Μαρτίου και της Μάχης του Φαρδύκαμπου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
25 Έγκριση παράταση της μίσθωσης του καταστήματος στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ της Δ.Ε. Νεάπολης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
26 Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη, και διάθεση της σχετικής πίστωσης.- Εισηγητής κ. Γιώτης Θ.
27 Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης, για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Νεάπολης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
28 Αποδοχή δωρεάς 3.000,00 € από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για την οικονομική ενίσχυση άπορου αριστούχου φοιτητή. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Χ.
29 Έγκριση απολογισμού της ΔΕΠΤΑΣ οικονομικού έτους 2010.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.
30 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ περί: Τροποποίηση του Διετούς Σχεδίου Δράσης. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Χ.

31 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας μέσω του προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007 -2013 . – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσικάς Α.
32 Συναίνεση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού 4.234,15 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Σιάτιστας (περιοχή Προσήλια), στην κ. Διαμαντοπούλου Γεωργία..- Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μακρής Χ.
33 Αιτήσεις.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 22:27