Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 19:28

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Γρεβενών

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση».
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», την 20-02-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών».
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Τ.Δ. Μαυραναίων».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση διευθέτησης Δοτσικιώτικου ρέματος».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση υπολοίπων εργασιών έκπτωτης εργολαβίας έργου "Κατασκευή οδού προς Δοτσικό"».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση». (Δ.Ε. Μεσολουρίου).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζόδρομων». (Δ.Ε. Μεσολουρίου).
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Χαλικόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπέδων». (Δ.Ε. Μεσολουρίου).
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου πεζόδρομου εντός του οικισμού». (Δ.Ε. Σαμαρίνας).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρων Πόρου Δήμου Βεντζίου».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμου Κοκκινιάς - Κιβωτού».
11. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Βελτίωση δρόμου Σπήλαιο-Φαράγγι (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)».
12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – βελτίωση κτιρίου ιδρύματος Λαδά».
13. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Πολυδένδρου».
14. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Α.Π.Θ. για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς (ΚΕ.ΠΑ.Μ).
15. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών στις εργασίες του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας.
17. Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ (προμήθεια τροφίμων και λοιπών αγαθών).
18. Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ (παραλαβής προμήθειας γάλακτος).
19. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (τακτικοί και αναπληρωματικοί) για την παραλαβή του εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών από το Ίδρυμα νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (πρώην Ε.Ι.Ν.).
20. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών πολιτών λαϊκών αγορών.
21. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας λαϊκών αγορών.
22. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 2012.
23. Χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου 2012.
24. Περιορισμοί βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος Πριονίων (Μποζόβου) για την διαχειριστική περίοδο 2012-2016 (Τ.Κ. Καλλιθέας).
25. Επί αίτησης του κ. Κλαζίδη Βασιλείου μισθωτή του Ισογείου Δημοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Ελάτου για λύση της μίσθωσης.
26. Έγκριση εκμίσθωσης Καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς αριθ. 29 και 30 (ενιαίος χώρος).
27. Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.
28. Μετεγκατάσταση ΚΕΠ.
29. Απολύσεις στην ΑΝ.ΓΡΕ.Α.Ε. ΟΤΑ.
30. Ενημέρωση επί ελέγχου ορκωτών λογιστών έτους 2009 (ΔΕΥΑΓ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Απόστολος Τσένης

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2012 21:11