Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 12:28

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων Βελβεντού

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου ένδυσης και υπόδησης.
2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας) για αντιμετώπιση ανταποδοτικών αναγκών.
3. Εξώδικος συμβιβασμός κατ' άρθρο 72 παρ.2 του Ν.3852/2010 και κατάργηση δίκης του Δήμου Σερβίων Βελβεντού.
4. Επιχορήγηση 6 άπορων μαθητών του Λυκείου Σερβίων και 2 άπορων μαθητών του Λυκείου Βελβεντού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.
5. Εξουσιοδότηση για παράσταση δικηγόρου στο δικαστήριο που αφορά στην απαλλοτρίωση της λίμνης Ιλαρίωνα.
6. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού ρύθμισης χρεών προς την Κουτσογεωργοπούλου Γλυκερία.
7. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού ρύθμισης χρεών προς την εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.
8. Διακοπή μίσθωσης ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Μεταξά.
9. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού ΤΟΕΒ Βελβεντού οικονομικού έτους 2011.
10. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού ΤΟΕΒ Ιμέρων οικονομικού έτους 2011.
11. Δημιουργία Ταχυδρομικών θυρίδων στην Τ.Κ. Βαθυλάκου.
12. Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 74/2010 απόφασης του πρώην Δήμου Καμβουνίων περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης δημοτικού λατομείου μαρμάρων έκτασης 28975,00τ.μ. στην θέση «Κούφαλος» της Τ.Κ. Τρανοβάλτου.
13. Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών διετίας 2012-2013.
14. Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού.
15. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στο δ.δ. Μικροβάλτου – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός».
16. Χορήγηση 1ης παράτασης για επισκευή στέγης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Γουλών.
17. Απευθείας ανάθεση δρομολογίου για μεταφορά μαθητών.
18. Ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
19. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 12:31