Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 16:10

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Έγκριση της αριθμ. 34/2012 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης που αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2012.
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης
2. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης για το σχολικό έτος 2011-2012.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
5. Α)Τρόπος εκτέλεσης των έργων: 1)Διανοίξεις οδών, 2)Διαμορφώσεις οδών με μηχανικά μέσα 3) Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012 4) Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δήμου Κοζάνης για το έτος 2012 5) Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων ηλεκτροφωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων 6) Συντήρηση παιδικών χαρών – πάρκων – πλατειών έτους 2012 7) Σήμανση – ονοματοθεσία οδών 8) Επισκευή τεχνικών έργων Δ.Ε. Κοζάνης 9) Κατασκευή –Συντήρηση Μνημείων – Οροσήμων 10) Συντήρηση υποδομών Τοπικών Κοινοτήτων 11) Συντήρηση Τεχνικών Υποδομών Δήμου Κοζάνης έτους 2012 12) Συντήρηση έργων και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου Β) Εγκρίσεις Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Γ)Έγκριση φακέλων των έργων: α)Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας οικισμού Χρωμίου, β)Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας οικισμού Ρυμνίου
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Ράχη Πετρανών» τη Τ.Κ. Πετρανών.
Εισηγητές: κ.κ. Καραπάτσιος Ε., Αντ/ρχος Κοζάνης, Παπαδόπουλος Δ., Πρόεδρος Τ.Κ. Πετρανών Δήμου Κοζάνης.
7. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την μετονομασία του Πειραματικού Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος.
8. Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
9. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης του διετούς προγράμματος δράσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
11. Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ)Παραγωγικών αδειών, δ)Αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ε)Αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
13. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012 16:13