Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2010 15:24

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

alt5η IOYNIOY: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

Η 5η Ιουνίου ορίστηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πριν από 38 χρόνια, για να θυμίζει τη σημασία της Διάσκεψης της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, στις 5 Ιουνίου του 1972. Είναι ένα από τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί ο διεθνής οργανισμός για να δίνει κάθε χρόνο μια νέα ώθηση στον προβληματισμό, την ενεργοποίηση και τη δράση κυβερνήσεων και πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα εδώ και χρόνια για το Δήμο Κοζάνης, που πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος με ποικίλλες δράσεις σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα:

 

·        Λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 σύστημα τηλεθέρμανσης ,θερμαίνοντας κάθε γωνιά της Κοζάνης (περίπου 25000 διαμερίσματα) καθώς και τους οικισμούς της Ν. Χαραυγής και της ΖΕΠ, με σημαντική ωφέλεια την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

·        Εφαρμόζει με συνέπεια και πρωτοποριακό χαρακτήρα από το 1992 προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών με αποτελέσματα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

·        Αναπτύσσει σταδιακά σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης με επεξεργασία λυμάτων μέσω δύο εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (μία στην Καρυδίτσα και μία στην ΒΙ.ΠΕ.) με συνέπεια την προστασία των σημαντικότερων υδροφορέων της περιοχής.

·        Στηρίζει και ενισχύει με πρωταγωνιστικό ρόλο την λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη ποιότητα ζωής των πολιτών. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Κοζάνης με τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης μέχρι σήμερα κατάφερε να μην επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με :

·        760.000tn CO2 διοξείδιο του άνθρακα

·        140tn CO μονοξείδιο του άνθρακα

·        580tn NOx νιτρικά

·        45tn HC υδρογονάνθρακες

·        70tn αιωρούμενα σωματίδια

 

Με τους 17.500tn υλικών που ανακυκλώθηκαν μέχρι σήμερα κατάφερε:

·        να σώσει 250.000 δέντρα

·        να μειώσει κατά 60.000tn την κατανάλωση λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας

Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, διασφάλισε την επεξεργασία 4.000.000m3 λυμάτων σε ετήσια βάση πριν αυτά οδηγηθούν στη λίμνη Πολυφύτου.

Ο δήμος μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες, γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Δεν σταματά όμως εδώ, συνεχίζει με:

·        Την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (11.000.000 kwh /έτος)

·        Την ορθολογική διαχείριση του δημοτικού φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (500.000 kwh /έτος)

·        Την ένταξη του πλαστικού στα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με στόχο την ανάκτηση και ανακύκλωση (100 tn/έτος)

·        Την υλοποίηση ολοκληρωμένου δικτύου επεξεργασίας λυμάτων που θα καλύπτει όλους τους οικισμούς του Δήμου και θα διασφαλίζει άριστες περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνθήκες

·        Την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος

·        Τη συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων και την ενημέρωση των πολιτών

·        Την εισαγωγή περιβαλλοντικής διάστασης και βιοκλιματικού σχεδιασμού σε όλα τα νέα δημόσια κτίρια που μελετώνται

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2010 15:30