Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2010 10:53

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 370.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ

altΕνημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. για την Ανταγωνιστικότητα και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007 – 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 και ειδικότερα το πλαίσιο της υλοποίησης των μέτρων – δράσεων του άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», που αφορά σε καθεστώτα ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης επεξηγήθηκαν και αναλύθηκαν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, αξιολόγησης και ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την αγροτική ανάπτυξη.
 

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας αποτελεί τον κύριο στόχο της κυβέρνησης και γι’ αυτό ακριβώς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που φιλοδοξεί να προετοιμάσει τη χώρα μας για την είσοδό της στη νέα εποχή». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον αγροτικό τομέα πρέπει να διεκδικήσει τα πρωτεία με την ένταξη όσο το δυνατό περισσότερων έργων, ώστε να καλυφθεί σημαντικό μέρος από το χαμένο έδαφος της τριετίας 2007 – 2009». Κατόπιν αναφέρθηκε στους κύριους στόχους του προγράμματος που είναι: α) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοπονίας μέσω αναδιάρθρωσης, ανάπτυξης και καινοτομίας, β) η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου μέσω διαχείρισης της γης, γ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και η ενθάρρυνση διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας. «Το πρόγραμμα προωθεί μέτρα και δράσεις που αφορούν τόσο παρεμβάσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στη μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία γεωργικού και δασικού προϊόντος, όσο και ενέργειες εκσυγχρονισμού των υποδομών με χρήση νέων τεχνολογιών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», επισήμανε ο κ. Κίρκος. «Με την υλοποίηση των μέτρων του άξονα 3, θέλουμε να μειώσουμε τις περιφερειακές ανισότητες και να προστατεύσουμε τις οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερες περιοχές» είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος ο κ. Κίρκος προέτρεψε όλους τους παριστάμενους και τους ενδιαφερόμενους να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κατατεθούν αξιόλογες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματική ανάταση και στην τόνωση της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία. «Στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης μέσω του αντίστοιχου προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν δράσεις περίπου €50.000.000,00 που άλλαξαν την όψη των ορεινών όγκων της και δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας» είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας, ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ανάγκη από καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναδείξουν την πολιτιστική και φυσική της κληρονομιά, και θα τονώσουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Δεν πρέπει να χαθεί λοιπόν η ευκαιρία που δίνεται, αλλά τα μέτρα και οι δράσεις του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 – 2013 να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται σήμερα».
 

Οι περιοχές παρέμβασης στις οποίες αναφέρεται το πρόγραμμα είναι εκείνες των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) με συνολικό κόστος για το διάστημα 2007 – 2013 €370.000.000,00 για όλη τη χώρα, ενώ για τη Δυτική Μακεδονία αφορά τους ορεινούς όγκους Γράμμου – Καστοριάς και Βιτσίου, Γρεβενών, Κοζάνης, Πιερίων και Φλώρινας. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης για τα δημόσια έργα του άξονα 3, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού €5.500.000,00, ενώ στο επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί νέα πρόσκληση. Επίσης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πολύ σύντομα πρόκειται να εκδώσει πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Ο.Π.Α.Α.Χ.

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» –στη Δυτική Μακεδονία είναι ο κ. Απατσίδης Χρήστος, ο οποίος ήταν και εισηγητής στην ημερίδα μαζί με την κα Αραχωβίτη Εύη, που είναι στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα.
 
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2010 10:56