Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 10 Μαϊος 2012 10:59

συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Μακεδονιας

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
2. Την αρ.110/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
3. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΟΥΛΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων 2012 (Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Καστοριάς).

Εισηγητές: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης και
ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –
Π.Ε. Γρεβενών, για την τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΑΝΓΡΕ Α.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδού
Αγίας Παρασκευής – Βασιλίτσας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Κατασκευή Οδού
Μοναχίτι - Μικρολίβαδο», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 3 του Ν. 1437/84 της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 6ο: Έκδοση ψηφίσματος για τη Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού την 19η Μαΐου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,
κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 7ο: Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων & Προμηθειών 2012
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,
κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 8ο: Έγκριση προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής
της Π.Ε. Καστοριάς 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 9ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 10ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του
προγράμματος που αφορά: «ΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 11ο: Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 12ο: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 25 της ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την
υλοποίηση του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπών Λαϊκών Αγορών Νομού Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 14ο: Επιστολές – Απαντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για:
α. Σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς.
β. Εκτροφεία Γουνοφόρων Ζώων.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Μαϊος 2012 11:02