Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:51

Η λακωνική ανακοίνωση του Γ. Χιωτίδη για την λειτουργία των ΤΕΠ στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

΢ας γλωρίδοσκε όηη ε ιεηηοσργία ηοσ Σκήκαηος Επεηγόληωλ Περηζηαηηθώλ ηοσ Νοζοθοκείοσ (ΣΕΠ) ζσλετίδεηαη απρόζθοπηα.

Σο πρόβιεκα ποσ αθορούζε ζηε δσζιεηηοσργία ηοσ γηα ηης εκεροκελίες 16 θαη 18 Φεβροσαρίοσ έτεη επηισζεί. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΟΤ ΝΟ΢ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΥΙΩΣΙΔΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 09:55